Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

UM hakee ehdokkaita ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimen sovittelijoiksi, välimieheksi ja välimiehen varajäseneksi

Ulkoministeriö 2.4.2019 11.16
Uutinen

Ulkoministeriö pyytää kiinnostuneita henkilöitä ilmoittautumaan ehdokkaaksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimeen sovittelijan ja välimiehen tehtävään 23.4.2019 mennessä.

Etyjin yleissopimus sovittelusta ja välityksestä (SopS 30/1995) tuli Suomen osalta voimaan 20.4.1995. Yleissopimuksella perustettiin ETYJin yhteyteen sovittelu- ja välitystuomioistuin ratkaisemaan sovittelemalla ja tarvittaessa välittämällä riidat, jotka sopimusvaltiot toimittavat sen käsiteltäviksi. Tuomioistuimen muodostavat sovittelijat ja välimiehet, jotka kukin sopimusvaltio nimittää. Tuomioistuin ei ole jatkuvasti koolla, vaan kutakin riitaa varten valitaan sovittelijoiden tai välimiesten luettelosta erillinen sovittelukomissio tai välimiesoikeus.

Sopimusvaltiot nimittävät kaksi sovittelijaa, joista ainakin toisen tulee olla ao. valtion kansalainen. Sovittelijoiden tulee yleissopimuksen mukaan olla henkilöitä, jotka ovat tai ovat olleet korkeassa kansallisessa tai kansainvälisessä asemassa, ja joilla on yleisesti tunnustettu pätevyys kansainvälisessä oikeudessa, kansainvälisissä suhteissa tai riitojenratkaisemisessa. Sovittelijat nimitetään kuuden vuoden toimikaudelle, joka on uudistettavissa.

Välimies tai hänen varajäsenensä voi olla ao. nimittävän sopimusvaltion tai muun ETYJin jäsenvaltion kansalainen. Välimiehellä ja hänen varajäsenellään tulee olla pätevyys, jota edellytetään ko. valtiossa korkeimpiin tuomarinvirkoihin nimitettäviltä henkilöiltä tai heidän tulee olla oikeus­oppineita, joilla on yleisesti tunnustettu pätevyys kansainvälisessä oikeudessa. Välimiehen ja hänen varajäsenensä kuuden vuoden toimikausi voidaan uudistaa kerran.

Suomen nykyisten sovittelijoiden, välimiehen sekä varajäsenensä toimikausi ETYJin sovittelu- ja välimiestuomioistuimessa päättyy toukokuussa 2019. Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan kirjallisesti viimeistään tiistaina 23.4.2019 klo 16.15 päättyvän virka-ajan kuluessa ulkoministeriöön osoitteeseen: Ulkoministeriö, Kirjaamo, PL 176, 00023 Valtioneuvosto. Kuoreen merkintä "ETYJ-sovittelu- ja välitystuomioistuin". Ilmoittautumiskirjeeseen tulee liittää ansioluettelo.

Lisätietoja tehtävästä antaa ulkoministeriön oikeuspalvelun kansainvälisen oikeuden yksikkö, sähköposti [email protected]

ETYJin sovittelu- ja välitystuomioistuimen verkkosivut: https://www.osce.org/cca

 

Palaa sivun alkuun