Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita haetaan nyt Suomessa

Ympäristöministeriö 6.6.2018 12.36
Tiedote
Merenkurkun saaristo on ainoa Unescon maailmanperintölistalle Suomesta hyväksytty luonnonperintökohde. © Kuva: Tiina Hietikko-Hautala, ympäristöhallinnon kuvapankki

Museovirasto ja ympäristöministeriö tiedottavat

Unescon maailmanperintösopimuksen tavoitteena on yleismaailmallisesti arvokkaimman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja hoitaminen ihmiskunnan yhteisenä perintönä. Osana sopimuksen toteuttamista Suomi on päivittämässä kansallista aieluetteloa, johon pyydetään nyt ehdotuksia. Kohteita voi ehdottaa 6.7. asti.

Unescon maailmanperintöluetteloon on tähän mennessä hyväksytty yli tuhat luonnon- tai kulttuuriperintökohdetta eri puolilta maailmaa. Suomesta mukana on seitsemän kohdetta.

Maailmanperintösopimuksen jäsenvaltion tulee huolehtia kansallisen aieluettelon ajantasaisuudesta. Kansalliseen aieluetteloon sisällytetään kohteet, joiden arvioidaan täyttävän sopimuksen valintaperusteet ja joita on tarkoitus lähivuosina esittää maailmanperintökohteiksi.

Suomen tavoitteena on vuoden 2018 aikana päivittää maailmanperinnön kansallinen aieluettelo. Siihen valittavia kohteita on määrä esittää maailmanperintöluetteloon seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Kohteita aieluetteloon voi ehdottaa ensisijaisesti verkkokyselyn kautta (linkki alla). Ehdotukset ovat julkisia ja niitä voi tehdä 6.7.2018 asti.

Kaikki kyselyssä annetut ehdotukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Myös nykyisessä aieluettelossa olevat kohteet käydään uudelleen läpi. Aieluettelon jatkovalmistelu tehdään yhdessä kohteiden ylläpitäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Museovirasto laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen luetteloon otettavista kulttuuriperintökohteista. Luonnonperintökohteiden valmistelusta vastaa ympäristöministeriö yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Yhdessä ehdotuksista muodostetaan kansallinen aieluettelo, joka toimitetaan Unescon maailmanperintökeskukselle. Päivitettyyn Suomen aieluetteloon valintaan korkeintaan neljä kulttuuri- tai luonnonperintökohdetta.

Tähän mennessä kyselyssä ehdotetut kohteet (päivitetty 12.6.2018)
  • Litokaira, Pudasjärvi ja Ranua
  • Malmin lentoasema, Helsinki
  • Kallenaution kestikievarimuseo, Juupajoki
  • Kerimäen puukirkko, Kerimäki
  • Tapiola, Espoo
  • Itämeren hylyt

 

Lisätietoja:

Kulttuuriperintökohteet:
Erikoisasiantuntija Stefan Wessman, Museovirasto, p. 0295 336 256, [email protected]

Luonnonperintökohteet:
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, ympäristöministeriö, p. 02952 50064, [email protected]

Palaa sivun alkuun