Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media
Valikko

Utrikesminister Haavisto deltar i ministermöte om förintelsen och utrikesrådets möte i Bryssel

Ulkoministeriö 17.1.2020 15.11
Pressmeddelande

Utrikesminister Haavisto åker till Bryssel för att den 19 januari företräda Finland vid ett ministermöte ordnat av organisationen International Holocaust Remembrance Alliance, som arbetar för att vårda minnet av förintelsen. Följande dag deltar han i EU:s utrikesråd. Frågor som kommer att behandlas i utrikesrådet är läget i Sahel och klimatdiplomati.

Finland har varit medlem i organisationen International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) sedan 2010. Organisationen har 34 medlemsstater, och dess verksamhet är fokuserad på att vårda minnet av förintelsen och stödja tolerans. ”Finland anslöt sig till IHRA för att försvara vården av förintelsens minne, främja utbildning och tolerans samt motverka förvrängd information, okunskap och hat. Alla har rätt till skydd oberoende av sin etniska eller religiösa bakgrund", säger utrikesminister Pekka Haavisto.

Vid utrikesrådets möte den 20 januari kommer utrikesministrarna att diskutera det försämrade säkerhetsläget i Sahelområdet och hur man ska reagera på det. Finland framhåller vikten av att länderna i Sahel själva är förbundna till strävandena efter att stabilisera läget i området. Det är viktigt att unga och kvinnor systematiskt deltar i stabiliseringsprocesserna och att man lyckas stärka förtroendet för de statliga strukturerna hos medborgarna i området.

Utrikesministrarna ska också diskutera hur EU:s klimatdiplomati bör effektiviseras. Finland betonar vikten av att EU föregår med gott exempel. Samtidigt bör klimatförändringen konsekvent integreras i alla diskussioner på politisk nivå och samarbetspartner uppmuntras till klimatåtgärder som är mer ambitiösa än den nuvarande nivån. Ett aktuellt tema som behandlas är också situationen i Libyen. Under den informella lunch som ordnas efter mötet kommer EU:s utrikesministrar att diskutera fredsprocessen i Mellanöstern och fortsätta diskutera de åtgärder för att lindra spänningarna vid Persiska viken som de kom överens om vid utrikesrådets extra möte den 10 januari.

Ytterligare information: Otto Turtonen, specialmedarbetare, tfn +358 50 514 5811; Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 780; Timo Ranta, utrikesråd, tfn +358 295 350 350 (IHRA)

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Palaa sivun alkuun