Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi asetus mahdollistaa pienten opiskelija-asuntojen rakentamisen

Ympäristöministeriö
20.12.2017 15.54
Tiedote

Ympäristöministeriö on tänään antanut asuin-, majoitus- ja työtiloja koskevan asetuksen, joka astuu voimaan 1.1.2018. Yksi keskeisimmistä muutoksista koskee opiskelija-asuntojen minimikokoa.

Aiemman sääntelyn mukaisesti asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava jatkossakin vähintään 20 neliömetriä, opiskelija-asuntoja lukuun ottamatta. Opiskelija-asunnoissa voi oma tila olla 16 neliömetrin suuruinen, kunhan yhteisillä tiloilla samassa rakennuksessa lisätään käytettävissä olevaa tilaa. Opiskelija-asunnolla tarkoitetaan opintotukilain mukaiseen opintotukeen oikeuttavaan koulutukseen osallistuville henkilöille tarkoitettuja asuntoja. Uudistus vastaa Ruotsissa voimassa olevaa käytäntöä.

”Toivon, että tämä muutos vauhdittaa uusien, tilaratkaisuiltaan innovatiivisten opiskelija-asuntojen rakentamista ja lievittää sitä kautta opiskelija-asuntopulaa”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Asuin-, majoitus- ja työtiloja koskeva asetus korvaa nykyisen asuntosuunnittelusta annetun ympäristöministeriön asetuksen (Suomen rakentamismääräyskokoelman osa G1, 2004). Uuden asetuksen sisältö perustuu pääosin voimassa olevaan sääntelyyn, mutta se selkeyttää asuinrakennusta, rakennuspaikan suunnittelua, asumiseen tarkoitettujen tilojen ominaisuuksia ja korjaus- ja muutostöitä koskevia vaatimuksia.

Lisätietoja:

Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 0295 250171, [email protected]

Kimmo Tiilikainen
Sivun alkuun