Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko

Valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 Uusi laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä eduskunnan käsiteltäväksi

12.4.2018 14.03
LVM

Hallitus esittää maanteitä koskevan lainsäädännön uudistamista. Muutoksilla varmistettaisiin tienpidon laatu, parannettaisiin laadun valvontaa ja jaettaisiin vastuut tienpidon järjestämisestä. Lisäksi luotaisiin puitteet valtakunnalliselle ja maakunnalliselle, kaikki liikennemuodot kattavalle liikennejärjestelmäsuunnittelulle. 
Valtioneuvoston yleisistunto

Palaa sivun alkuun