Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Vaarallisten aineiden kuljetukseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa esitetään uutta sääntelyä

puolustusministeriö
Julkaisuajankohta 29.3.2023 13.07
Tiedote

Hallitus esittää uutta lakia torjumaan entistä tehokkaammin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vaarallisten aineiden kuljetuksista mahdollisesti ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia riskejä. Uuden lain on tarkoitus myös entistä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin ottaa huomioon Suomen turvallisuusympäristössä tapahtuneet muutokset ja niihin varautumiskeinot.

Laki sääntelisi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vaarallisten aineiden kuljetuksia maanteillä, ilma-aluksissa ja kappaletavaran kuljetuksessa Suomen vesialueilla ja Suomen vesialueiden ulkopuolella. Laki sääntelisi myös entistä kattavammin Suomessa toimivien kansainvälisten joukkojen vaarallisten aineiden kuljetuksia kaikissa kuljetusmuodoissa.

Uudistuksen myötä Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto toimisi muun muassa toimivaltaisena viranomaisena sotilasilmailuun liittyvien vaarallisten aineiden poikkeusten ja hyväksyntöjen myöntäjänä nykyisen Liikenne- ja viestintäviraston sijaan. Samoin tarkastusosastolle kuuluisi jatkossa vaarallisten aineiden tievarsitarkastusten suorittaminen sekä katsastuksiin ja vaarallisten aineiden ajolupiin liittyviä valvontatehtäviä.

Laki sisältäisi säännökset eri kuljetusosapuolten vastuista sekä viranomaisten tehtävistä ja toimivaltuuksista. Laissa olisi myös säännökset esimerkiksi turvallisuusneuvonantajasta, pakkausten ja säiliöiden rakenteeseen liittyvistä vaatimuksista sekä vaarallisten aineiden kuljetukseen Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa liittyviin turvauhkiin varautumisesta ja turvatoimista.

Liikenne- ja ympäristöturvallisuuden uudistus parantaisi kuljetuksessa työskentelevien työturvallisuutta ja vähentäisi kuljetuksessa työskentelevien henkilöiden altistusta vaarallisille aineille. Näihin tavoitteisiin päästäisiin henkilöstön koulutuksella sekä asettamalla kuljetuskalustolle ja kuljetettaville pakkauksille ja säilöille vaatimuksia, joita noudattamalla ehkäistään vuotoja, paloriskejä ja rajoitetaan onnettomuuksien seurauksia.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto valmistelisi vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat määräykset suomeksi ja ruotsiksi ja huolehtisi myös niiden virallisista lausuntokierroksista. Määräykset julkaistaan Suomen Säädöskokoelmassa samalla tavalla kuin Liikenne- ja viestintäviraston antamat vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset. Tämä muuttaa nykytilannetta. Aiemmin Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto on voinut antaa vain puolustushallinnon sisäisiä määräyksiä.

Seuraavaksi esitys lähetetään lausuntokierrokselle. Eduskuntakäsittelyyn esitys lähetettäneen syksyllä 2023-keväällä 2024.

Puolustusvoimien vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelevan työryhmän esitys valtioneuvoston hankeikkunassa: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=PLM004:00/2021

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jenni Herrala p. 0295 140 601.

 
Sivun alkuun