Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtio valmis rahoittamaan Soklin kaivoksen auto-junakuljetusvaihtoehtoa

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.2.2015 11.30
Tiedote 50/2015

Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 3. helmikuuta valtion osallistumista Soklin kaivoksen edellyttämien liikenneinvestointien rahoittamiseen. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sitä, että valtio osallistuu Yara Suomi Oy:n esittämän auto-junakuljetusvaihtoehdon toteuttamiseen ja vastaa tarvittavien tieinvestointien toteuttamisesta.

Yara Suomi Oy on suunnitellut fosfaattikaivoksen avaamista Savukosken Sokliin Itä-Lappiin. Fosfaatti rikastettaisiin Soklissa ja kuljetettaisiin jatkojalostettavaksi Norjaan Perämeren satamien kautta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti jo marraskuussa 2014, että valtio osallistuu Soklin kaivoksen liikenneyhteyksien rahoittamiseen. Tuolloin ministerivaliokunta päätyi tukemaan suoraa junakuljetusvaihtoehtoa niin että valtion osuus liikenneinvestointien kokonaiskustannuksista olisi alle puolet. Liikenne- ja viestintäministeriön ja Yaran neuvotteluissa kävi ilmi, että tällä kustannusjakomallilla kaivoshanke ei olisi Yaralle kannattava. Neuvotteluja jatkettiin aiemmin esillä olleen auto-junakuljetusvaihtoehdon pohjalta, jotta kaivos saataisiin perustettua ja lisättyä työllisyyttä Lapissa.

Auto-junakuljetusvaihtoehto tarkoittaa sitä, että malmi kuljetettaisiin Soklista kuorma-autoilla Kemijärvelle ja sieltä junalla edelleen Perämeren satamiin. Kuorma-autojen käyttö edellyttää Martti-Sokli-tien perusparantamista, olemassa olevan tiestön parantamista Sokli-Kemijärvi-välillä sekä Kemijärven terminaalin rakentamista. Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 140 miljoonaa euroa, jotka ovat pienemmät kuin aiemmin esillä olleessa junavaihtoehdossa.

Auto-junakuljetusvaihtoehdon edellyttämät tieinvestoinnit tulisivat yleiseen käyttöön. Paikallisten asukkaiden ja muiden yritysten liikenneolosuhteet paranisivat. Tämän takia tarvittavista tieinvestoinneista vastaisi kokonaisuudessaan Suomen valtio. Kaivosyhtiö Yara vastaisi tarvittavista terminaali-investoinneista. Investoinnit toteutettaisiin vuosina 2015-2018.

Auto-junavaihtoehdon toteutuminen merkitsisi myös sitä, että Kemijärvelle syntyisi logistinen keskus, joka synnyttäisi työpaikkoja. Myös muut kaivosyritykset voisivat käyttää Kemijärven terminaalia kuljetuksiensa hoitamiseen. Tällä olisi myönteisiä ympäristö- ja liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Yara aloittavat nyt neuvottelut liikennehankkeiden toteuttamisesta. Yara päivittää junavaihtoehtoon perustuvat kannattavuusselvitykset vastaamaan auto-juna-vaihtoehtoa. Selvitys sisältää kannattavuuslaskelmien lisäksi muun muassa hankkeen rakentamisaikataulun sekä neuvottelut koskien mahdollisia kumppaneita ja rahoitusta. Selvitys valmistuu loppukesästä, jonka jälkeen voidaan tehdä periaatepäätös projektin toteutuksesta. Lopullinen päätös kaivoksen avaamisesta voidaan kuitenkin tehdä vasta kun kaikki kaivokseen liittyvät luvat ovat kunnossa.

Lisätietoja: hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 837 8794

Sivun alkuun