Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Statens budgetproposition till riksdagen

28.9.2015 10.22

Måndagen den 28 september överlämnade statsrådet till riksdagen regeringens proposition om statsbudgeten för 2016 samt planen för de offentliga finanserna 2016–2019.

I budgetpropositionen föreslås anslag till ett belopp av 54,1 miljoner euro. Budgetpropositionen uppvisar ett underskott på 5,0 miljarder euro, vilket föreslås finansieras genom skuldsättning. Statsskulden uppskattas vid utgången av 2016 uppgå till ca 106 miljarder euro, vilket motsvarar ca 50 procent av bruttonationalprodukten.

Budgetpropositionen

Ministeriernas pressmeddelanden

Statsrådets kansli
Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet
Regeringen satsar på blå bioekonomi
Nya träbaserade produkter ska ge Finland ekonomisk tillväxt
Regeringen ger stöd till planer på återupplivning av vandringsfiskbestånd

Handlingsplanen

Måndagen den 28 september offentliggjordes också regeringens handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet. Planen preciserar tidsplanerna, åtgärderna och finansieringen i fråga om spetsprojekten och de viktigaste strukturella reformerna.

Man har beslutat använda  1,6 miljarder euro på spetsprojekt och på minskningen av det eftersatta underhållet åren 2016–2018.

Handlingsplanen (på finska)

Sivun alkuun