Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvosto hyväksyi puolustusselonteon annettavaksi eduskunnalle

Ministry of Defence 16.2.2017 13.20
Tiedote

Valtioneuvoston puolustusselonteko eduskunnalle hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina 16.2.2017.

Selonteko antaa puolustuspoliittiset linjaukset Suomen puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle. Puolustusselonteolla ja sen toimeenpanolla turvataan Suomen puolustuskyky muuttuvassa turvallisuustilanteessa, luodaan edellytykset uskottavan ja koko maan kattavan puolustusjärjestelmän ylläpitämiselle, linjataan strategisten suorituskykyhankkeiden toteuttaminen, parannetaan puolustusvoimien valmiutta ja ohjataan puolustusyhteistyön syventämistä sekä kansallisen lainsäädännön kehittämistä. Selonteon aikajänne ulottuu 2020-luvun puoliväliin.

Puolustusselonteko laadittiin nyt ensimmäistä kertaa erillisenä selontekona. Se on jatkumoa parlamentaarisen selvitysryhmän raportille (Eduskunnan kanslian julkaisu 3/2014) sekä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle selonteolle (VNK julkaisusarja 7/2016). Puolustusselontekoa on valmisteltu laajasti poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja sen laatimisessa on kuultu myös parlamentaarista seurantaryhmää.

Selonteko on julkaistu kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteissa

suomi www.defmin.fi/selonteko2017

ruotsi www.defmin.fi/redogorelse2017

englanti www.defmin.fi/report2017

Lisätietoja selonteosta antavat puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston ylijohtaja Janne Kuusela, puh. 0295 140120.

Mahdollisia kommenttipyyntöjä puolustusministeri Jussi Niinistölle osoitetaan erityisavustaja Petteri Leinolle, puh. 0295 140104

Sivun alkuun