Hyppää sisältöön

Valtioneuvosto tehostaa EU-säädösehdotusten vaikutusten arviointia

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.2.2015 15.43
Tiedote 61/2015

Valtioneuvosto vahvistaa EU-lainsäädäntöehdotusten ja politiikka-aloitteiden vaikutusten arviointia. Näin parannetaan kansallista vaikuttamista ja päätöksentekoa EU-asioissa.

Sääntelyn parantaminen vahvistaa suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä. Lainsäädännön toimivuuden arvioinnissa tarkastellaan sitä, miten yksittäisellä säädöksellä saavutetaan sille nimenomaan asetettu tavoite sekä sitä, mitkä ovat sen kokonaisvaikutukset. Tällöin kyse on esimerkiksi taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutuksien arvioinnista. EU-säädösten ennakoiva vaikutusten arviointi parantaa valtioneuvoston tietopohjaa sen linjatessa Suomen kantoja komission ehdotuksiin ja vaikuttaessaan niiden sisältöön jo varhaisessa valmisteluvaiheessa.

Valtioneuvoston teettämässä selvityksessä on kartoitettu vaikutusarviointitoiminnan nykytila ja tulevaisuuden linjaukset keskeisissä EU-toimielimissä (Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto) sekä Suomen kannalta kiinnostavissa verrokkimaissa. Tämän lisäksi selvityksessä on käyty läpi Suomen EU-aloitteiden vaikutusarvioinnin tilanne eri ministeriöissä. Lisäksi selvitettiin suomalaisilta yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta niiden valmiuksia ja halukkuutta tehdä tulevaisuudessa EU-aloitteiden vaikutusten arviointeja.

Selvityksessä esitetään EU-aloitteiden vaikutusten kansallisen arviointimallin käyttöönottoa. Malli perustuu viiteen vaikuttamisikkunaan, joista ensimmäinen avautuu jo ennen kuin varsinainen EU-säädösvalmistelu on virallisesti käynnistynyt ja viimeinen siinä vaiheessa, kun EU-säädöksiä toimeenpannaan kansallisella tasolla. Malli edellyttää kykyä erottaa Suomen kannalta merkittävät EU-aloitteet, joihin arviointitoiminta kohdennetaan. Selvityksessä ehdotetaan vaikutusarviointityön sijoittamista EU-asioiden valmistelujärjestelmää, jolloin se parhaiten palvelee EU-asioita koskevaa valtioneuvoston päätöksentekoa.

Valtioneuvosto on ryhtynyt jatkotoimiin vaikutusarviointien tehostamiseksi ja tehnyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen kanssa kaksivuotisen sopimuksen EU-aloitteita koskevien vaikutusarviointien tekemiseksi. Näin voidaan vahvistaa ministeriöissä tehtävää vaikutusarviointityötä.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Toivo Hurme, p. 0295160345, valtioneuvoston kanslia   

EU-aloitteiden vaikutusten arvioinnin tehostaminen -julkaisu