Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Statsrådets försvarsredogörelse moderniserar det lokala försvaret

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 13.36 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 21.30
Pressmeddelande

Statsrådet godkände vid sitt sammanträde den 9 september 2021 statsrådets försvarsredogörelse för överlämnande till riksdagen.

Genom försvarsredogörelsen och genom att verkställa den säkerställer man att den finska försvarsförmågan motsvarar de krav som omvärlden ställer. Riktlinjerna i försvarsredogörelsen och genomförandet av dem sträcker sig till utgången av årtiondet.

Verksamhetsmiljön för Finlands försvar förblir spänd och svår att förutse. Utöver dimensionerna land, hav och luft betonas cyber- och informationsverksamhetsmiljöer samt rymden. De arktiska närområdenas betydelse kommer att öka.

Försvarsförvaltningen bereder sig på omfattande påverkan tillsammans med andra aktörer som en del av den modell för övergripande säkerhet som utvecklas. Samarbetet mellan myndigheterna måste utvecklas ytterligare inom cyberförsvaret, den strategiska kommunikationen och informationsförsvaret. Hoten i cybermiljön och de nationella utvecklingsåtgärderna på detta område ska analyseras närmare i det utredningsarbete som ska inledas.

Försvarsredogörelsen moderniserar försvarsmaktens truppstruktur. I fortsättningen delas krigstida trupper enligt användningsprincipen in i operativa och lokala trupper. Antalet lokala trupper utökas från och med 2025 genom att största delen av de territoriella trupperna omvandlas till lokala trupper. Samtidigt utvidgas de lokala truppernas uppgiftsfält och kravnivån stiger. Betydelsen av myndighetssamarbete och reservisternas roll framhävs.

De sparskyldigheter som under tidigare år riktats mot försvarsmakten och de resurser som för närvarande står till förfogande innebär utmaningar för upprätthållandet av verksamheten och beredskapen på nuvarande nivå samt begränsar försvarsmaktens beredskap inför en långvarig kris och krigföring.

Upprätthållandet av beredskapen, utbildningen av värnpliktiga och utvecklandet av nya kapaciteter förutsätter att försvarsmaktens personal gradvis utökas med 500 årsverken före utgången av 2020-talet.

Ett nära internationellt försvarssamarbete stärker Finlands försvarsförmåga. Finland ska ha förmåga att samarbeta med de viktigaste partnerna särskilt när beslut fattas, i alla säkerhetssituationer som påverkar Finland, kristider medräknade.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet har styrt beredningen av försvarsredogörelsen. Försvarsredogörelsen har beretts i förvaltningsövergripande samarbete, och vid utarbetandet av den har den parlamentariska uppföljningsgruppen hörts. Den försvarspolitiska redogörelsen är den andra i ordningen. Den föregående försvarsredogörelsen blev klar den 16 februari 2017.

Redogörelsen har publicerats i sin helhet på försvarsministeriets webbplats på:

svenska http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-836-9
finska http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-820-8
engelska http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-852-9

Vid försvarsministeriet ges ytterligare information av Esa Pulkkinen, överdirektör, tfn 0295 140 300 och Karoliina Honkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 140 354.

 
Sivun alkuun