Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 1.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2014 9.19
Tiedote 416/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.10.2014 seuraavia asioita:

Reserviupseerikoulun ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Reserviupseerikoulu vuokralaisena allekirjoitti 30.4.2014 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Haminassa sijaitsevan kasarmirakennus 98 peruskorjausta ja telttakuivaamon uudisrakennusta koskevan ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 12.5.2014. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2015. Vuokra-aika alkaa 1.1.2016, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Kasarmin huoneistoala on noin 2 850 htm2 ja telttakuivaamon 245 htm2 eli yhteensä 3 095 htm2. Hankkeen tavoitehinta on 6 162 800 euroa (sis. alv:n osuuden 1 192 800 euroa, hintataso 12/2013). Hankkeen valmistuttua pääomavuokra on 240 389 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 46 527 euroa/vuosi), ylläpitokustannus 139 567 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 27 013 euroa/vuosi) ja kiinteistövero 27 471 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 5 317 euroa/vuosi). Tulevat tilakustannukset tulevat siis olemaan 407 427 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 78 857 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

Ilmasotakoulun ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Ilmasotakoulu vuokralaisena allekirjoitti 2.7.2014 Senaatti- kiinteistöjen kanssa Jyväskylän Tikkakoskelle toteutettavan Ilmasotakoulun materiaalikeskuksen uudisrakennushankkeen ehdollisen vuokrasopimuksen. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan investointiesityksen 11.6.2014. Hanke liittyy puolustusvoimien toimintasuunnitelman 2015-2019 tilahallinnan kokonaistarvelaskelmaan. Hanke liittyy puolustusvoimauudistuksen toteutumiseen. Hanke on arvioitu valmistuvaksi 31.12.2016. Vuokra-aika alkaa 1.1.2017, jatkuu määräaikaisena 15 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Hankkeen tavoitehinta-arvio on 9 916 280 euroa (sis. alv:n osuuden 1 919 280 euroa, hintataso 4/2014). Hankkeessa rakennetaan toimitilaa, jonka rakentamisesta aiheutuu pääomavuokrakuluja 719 245 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 139 209 euroa/vuosi) ja ylläpitovuokrakuluja 196 900 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 38 110 euroa/vuosi). Hankkeen valmistuttua 1.1.2017 tulevat toimitilakustannukset olemaan yhteensä 916 144 euroa/vuosi (sis. alv:n osuuden 177 318 euroa/vuosi). (PLM rakennusneuvos Kai Heng 0295 140 451)

hallitus
Sivun alkuun