Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 10.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.9.2014 9.11
Tiedote 369/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.9.2014 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän korkotukilainojen myöntämisvaltuuden sekä maatilatalouden kehittämisrahaston valtiontakausten myöntämisvaltuuden ja avustusvarojen osoittaminen maatalouden rakennetukien toimeenpanoa varten vuonna 2014. Päätöksellä osoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille myöntämisvaltuutta ja avustusvaroja maatalouden rakennetukilain mukaisten tukien toimeenpanoa varten. Myöntämisvaltuuksien ja avustusvarojen osoittaminen koskee osaa vuonna 2014 tehtävistä tukipäätöksistä. Vuoden 2014 talousarvion momentilla 30.20.49 (Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki) on käytettävissä korkotukilainojen myöntämisvaltuutta 250 000 000 euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 35 759 189 euroa. Aiemmin on osoitettu 201 035 375 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 37 607 664 euroa, myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 50 813 100 euroa. Maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on varattu maatalouden rakennetukilain mukaisiin investointi- ja nuorten viljelijöiden aloitustukiin yhteensä 90 000 000 euroa, josta nyt osoitetaan ELY-keskuksille 15 518 246 euroa. Aiemmin on osoitettu 77 430 865 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 19 342 141 euroa, myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa avustusvaroja 16 393 030 euroa. MAKERAn vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa 10 000 000 euroon rajatusta valtiontakausten myöntämisvaltuudesta osoitetaan ELY-keskusten käytettäväksi 3 464 100 euroa. Aiemmin on osoitettu 7 074 500 euroa. Kun aiemmin osoitetusta määrästä on peruuntunut 2 537 475 euroa, myöhemmin vuonna 2014 voidaan osoittaa myöntämisvaltuutta vielä 1 998 875 euroa. (MMM maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki 0295 162 437)

hallitus
Palaa sivun alkuun