Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 12.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.2.2014 10.15
Tiedote 53/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.2.2014 seuraavia asioita:

Vuoden 2013 talousarvion momentin 26.01.29 (Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 4 500 000 eurolla. Lisämäärärahatarve johtuu erityisesti Poliisihallituksen ja Hallinnon tietotekniikka- keskuksen arvonlisäveroista, joissa nousu aiheutuu poliisin hanketoimintaan liittyvistä menoista ja poliisin tietojärjestelmähankkeille (esim. Vitja, SIS II, TAR) hankituista lisenssi- ja asiantuntijapalveluista. (SM talousjohtaja Jukka Aalto 0295 488 510)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä. Valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä vuoden alusta noudatettavat jako-osuudet vahvistettaisiin. Asetuksessa vahvistetaan myös ne laskentaperusteet, joita noudatetaan yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-osuuksia laskettaessa. Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytettävät työnantajasuoritusten vähimmäismäärät vahvistetaan. Asetus tulee voimaan 14.2.2014. (VM finanssineuvos Elina Pylkkänen 0295 530 254)

Viestintäviraston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Itämerenkatu 3 A:n, yhteensä 7 410 htm2 tiloista Helsingissä. Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen päättymisaika on aikaisintaan 31.7.2018, ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 1.12.2017. Vuosivuokra on noin 1,29 miljoonaa euroa (alv 0%). Toimitilat ovat jo Viestintäviraston käytössä vuokrattuna Yleisradion eläkesäätiöltä. (LVM osastopäällikkö Pekka Plathan 0295 342 340)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 32.70.30 (Valtion korvaukset kunnille) arviomäärärahan ylittäminen 7 140 000 eurolla. Momentille on budjetoitu 95 129 000 euroa. Momentilta maksetaan kunnille pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia laskennallisia korvauksia sekä muita pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia eri perustein harkinnanvaraisesti maksettavia korvauksia (toimeentulotuki, tulkkipalvelut, alaikäisen huolto, erityiskustannukset). Vuoden 2013 maksetut korvaukset kunnille olivat 102 266 927,36 euroa. Määrärahan ylitys 7 137 927,36 euroa aiheutuu pakolaisten vastaanotosta maksettavien korvausten määrän lisääntymisestä. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

 
Sivun alkuun