Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 12.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 12.3.2014 10.17
Tiedote 94/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.3.2014 seuraavia asioita:

Aineistopankkihanketta koskevan hankintapäätöksen hyväksyminen. Oikeusministeriö on käynnistänyt syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen (ns. AIPA-hanke). Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat yhteistyöpöytäkirjalla sopineet tuottavuutta lisäävästä hankkeesta ja sen rahoituksesta. Tietojärjestelmän hankinta on päätetty jakaa osiin hankintaan liittyvien riskien hallitsemiseksi. Ensimmäisenä toteutettavan kokonaisuuden hankinnassa käytettiin neuvottelumenettelyä, joka sisälsi osallistumishakemusten ja tarjouspyyntöjen jättämisen sekä neuvottelut alustavan tarjouspyynnön ja tarjousten perusteella. Kilpailutuksen seurauksena Accenture Oy on valittu sopimustoimittajaksi. Hankintasopimus ei kuitenkaan ole syntynyt päätöksen tiedoksiannolla vaan edellyttää erillistä kirjallista sopimusta hankintayksikkönä toimivan oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Oikeusrekisterikeskuksen ja Accenturen välillä. (OM osastopäällikkö Kari Kiesiläinen 0295 150 138)

Kalatalouden edistämisvarojen jakaminen vuonna 2014. Määräraha 6 395 000 euroa jaetaan valtion talousarviossa ja kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Suomen ammattikalastajaliitto SAKL:ry:lle 100 000 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 159 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 648 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 602 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 658 000 euroa sekä maksun kantokulut ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpito 228 000 euroa. (MMM kalatalousylitarkastaja Roni Selén 0295 162 462)

 
Sivun alkuun