Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 14.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.8.2014 10.26
Tiedote 316/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 14.8.2014 seuraavia asioita:

Valtiontakuun myöntäminen Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiölle Didrichsenin taidemuseossa 5.9.2014-1.2.2015 järjestettävälle "Edvard Munch - Elämän tanssi" -taidenäyttelylle. Valtiontakuu kattaa esinevahingot taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain mukaisesti sekä valtiontakuupäätöksessä tarkemmin mainituin ehdoin. Takuu on voimassa 15.8.2014-28.2.2015. Myönnettyjen valtiontakuiden yhteenlaskettu takuuvastuu saa samanaikaisesti olla enintään 1 000 miljoonaa euroa. (OKM kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen 0295 330 081)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää St1 Biofuels Oy:lle Kajaaniin suunnitellun havupuusahanpurua raaka-aineena käyttävän biojalostamon investointia varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin 32.60.40 (Energiatuki) sitoumusvaltuudesta 12 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Biojalostamon kokonaisinvestointi on 40 miljoonaa euroa (ilman alv). Biojalostamo tuottaa noin 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Bioetanolin raaka-aineena käytetään sahanpurua, jolloin bioetanolin energiasisällön lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta kaksinkertaisena. Biojalostamohanke sisältää uutta teknologiaa, erityisesti sen raaka-aineen esikäsittelyyn liittyen, ja hanke on monistettavissa. Tiedossa ei ole Suomessa tai muualla muita havupuun sahanpurua raaka-aineena käyttäviä etanolin tuotantolaitoksia. Energiatuella arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä vaikutus biojalostamohankkeen toteutumiseen. Energiatuki parantaa hankkeen kannattavuutta ja vähentää hankkeeseen liittyviä teknologisia ja taloudellisia riskejä. (TEM hallitusneuvos Anja Liukko 0295 062 078)

 
Sivun alkuun