Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Raha-asiainvaliokunnan istunto 18.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.9.2014 10.20
Tiedote 390/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.9.2014 seuraavia asioita:

Vuoden 2014 talousarvion momentilla 25.10.50 (Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset) olevan 45 220 000 euron arviomäärärahan ylittäminen 12 530 000 eurolla. Momentin menotaso on sama kuin edellisenä varainhoitovuonna. Käsiteltyjen asioiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tapaan korkeana ja myös kuluvana vuonna on maksettu eräitä suuria oikeudenkäyntikulukorvausia. (OM talousjohtaja Tapio Laamanen 0295 150 290)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Oy Aga Ab:lle Raumalle suunnitellun LNG-terminaalin investointia varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin 32.60.41 (LNG-terminaalien investointituki) sitoumusvaltuudesta 8 619 200 euroa, kuitenkin enintään 32 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea on haettu 30 260 000 euron investointikustannuksille. Investointituki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2015-2017. LNG-terminaaliverkoston toteutumisen kannalta terminaalihanke on tärkeä, ja se muun muassa lisää kilpailua polttoainemarkkinoilla. Investointituella arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä vaikutus terminaalihankkeen toteutumiseen. Investointituki parantaa hankkeen kannattavuutta ja vähentää hankkeeseen liittyviä taloudellisia riskejä. Oy Aga Ab kuuluu saksalaiseen Linde-konserniin. (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund 0295 064 815)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Manga LNG Oy:lle Tornioon suunnitellun LNG-terminaalin investointia varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin 32.60.41 (LNG-terminaalien investointituki) sitoumusvaltuudesta 33 155 400 euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea on haettu 111 074 000 euron investointikustannuksille. Investointituki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2015-2018. LNG-terminaaliverkoston toteutumisen kannalta terminaalihanke on erityisen tärkeä, ja se muun muassa lisää kilpailua polttoainemarkkinoilla. Investointituella arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä vaikutus terminaalihankkeen toteutumiseen. Investointituki parantaa hankkeen kannattavuutta ja vähentää hankkeeseen liittyviä taloudellisia riskejä. Manga LNG Oy:n omistavat Outokumpu Oyj SSAB, Skangass Oy ja EPV Energia Oy. (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund 0295 064 815)

Sitoumuksen antaminen valtionavustuksen maksamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää Skangass Oy:lle Poriin suunnitellun LNG-terminaalin investointia varten vuonna 2014 käytettävissä olevasta momentin 32.60.41 (LNG-terminaalien investointituki) sitoumusvaltuudesta 23 441 500 euroa, kuitenkin enintään 30 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Tukea on haettu 81 019 000 euron investointikustannuksille. Investointituki maksetaan hankkeen edistymisen mukaan vuosina 2015-2017. LNG-terminaaliverkoston toteutumisen kannalta terminaalihanke on tärkeä, ja se muun muassa lisää kilpailua polttoainemarkkinoilla. Investointituella arvioidaan olevan merkittävä käynnistävä vaikutus terminaalihankkeen toteutumiseen. Investointituki parantaa hankkeen kannattavuutta ja vähentää hankkeeseen liittyviä taloudellisia riskejä. Skangass Oy:n omistaa norjalainen Skangass AS, josta Gasum Oy omistaa 51 prosenttia ja norjalainen Lyse Energi AS 49 prosenttia. (TEM ylitarkastaja Pekka Grönlund 0295 064 815)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä. Asetuksella keskitetään ympärivuorokautinen päivystys yhteispäivystyksiin. Synnytystoimintaa koskevia edellytyksiä tiukennetaan siten, että synnytystoiminta keskitetään yli 1 000 synnytystä vuodessa hoitaviin yksiköihin ja synnytystoimintaa koskevien säädösten voimaantuloa aikaistetaan. Päivystävältä kirurgiselta yksiköltä edellytetään ympärivuorokautista valmiutta päivystysleikkauksiin. Lisäksi suun terveydenhuollon päivystyspisteitä keskitetään. Asetus tulee voimaan 1.1.2015, synnytystoimintaa koskeva 14 § tulee voimaan 1.6.2015. (STM hallitusneuvos Anne Koskela 0295 163 384)

hallitus
Palaa sivun alkuun