Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Raha-asiainvaliokunnan istunto 21.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.8.2014 10.11
Tiedote 323/2014

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 21.8.2014

 

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.8.2014 seuraavia asioita:

Suomen maksaman yleistuen lisämyöntö YK:n väestö ja kehitysrahastolle (UNFPA). Suomi tukee UNFPA:n toimintaa 11 450 000 euron suuruisella yleistuen lisämyönnöllä, joka maksetaan vuonna 2014. Rahaston toiminnan keskeisiä lähtökohtia ovat Kairon väestö- ja kehityskonferenssin (ICPD) toimintaohjelma sekä viides vuosituhattavoite (äititerveys). Järjestöllä on ohjelmatoimintaa 156 maassa. Toiminta keskittyy erityisesti köyhimpiin maihin sekä naisiin ja nuoriin. (UM lähetystöneuvos Pirjo Suomela-Chowdhury 0295 351 486)

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Lakiteknisistä syistä annetaan voimassaolevaa asetusta vastaava uusi asetus ja samalla muutetaan asetuksen liitteenä olevaa maksutaulukkoa. Maksutaulukon muutokset koskevat kaupparekisterimaksuja. Edustamista koskevien muutosten hinnoittelua muutetaan aiempaa asiakohtaisemmaksi. Hinnoittelulla pyritään myös ohjaamaan asiakkaita käyttämään uusia sähköisiä palveluita. Muutamien muutosilmoitusten hinnoittelua korotetaan työmäärää ja kustannuksia paremmin vastaavalle tasolle. Joitakin maksuja poistetaan tarpeettomina. Maksujen korotuksilla pyritään parantamaan kaupparekisterin kustannusvastaavuutta. Asetus tulee voimaan 1.9.2014 ja on voimassa 1.9.2016 saakka. (TEM ylitarkastaja Mika Kotala 0295 047 033)

 
Sivun alkuun