Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 22.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.10.2014 9.26
Tiedote 460/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.10.2014 seuraavia asioita:

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen koulutuksen yksikköhinnan laskeminen kansanopistoissa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa, kesäyliopistoissa ja opintokeskuksissa vuodelle 2015. Yksikköhinnat määrätään arvonlisäverottomina lukuun ottamatta opintokeskuksia, jotka kaikki ovat yksityisten yhteisöjen ylläpitämiä. Yksikköhintoja laskettaessa on otettu huomioon vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n säännökset vuosia 2013 ja 2014 koskevasta kustannustason tarkistuksen tekemättä jättämisestä. Vuotta 2015 koskeva kustannustason muutoksen arvio (1,1 prosenttia) on huomioitu täysimääräisenä. Laskettujen yksikköhintojen mukainen valtionosuuden kokonaismäärä on kansanopistoissa 46 694 000 euroa, valtakunnallisissa liikunnan koulutuskeskuksissa 17 462 000 euroa, kesäyliopistoissa 5 253 000 euroa ja opintokeskusten opintotoiminnassa ja opintokerhotoiminnassa yhteensä 12 704 000 euroa. (OKM opetusneuvos Kirsi Lähde 0295 330 202)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta. Vuoden 2015 palkkakerroin on 1,363. Tämä merkitsee hieman alle 1 prosentin nousua vuoteen 2014 verrattuna. Palkkakertoimen muutoksesta aiheutuu yhteensä 10,4 miljoonan euron maksutulon lisäys yrittäjäeläkejärjestelmiin sekä 9,8 miljoonan euron lisäkustannukset päivärahamenoihin ja omaishoidon ja perhehoidon tuen tarkistuksiin. Tästä summasta kuntien osuus on noin 2,8 miljoonaa euroa. Valtion menot vähenevät noin 10,3 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2015. (STM hallitussihteeri Inka Hassinen 0295 163 187)

hallitus
Sivun alkuun