Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto 5.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.3.2014 10.11
Tiedote 84/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.3.2014 seuraavia asioita:

Tuen hakeminen Euroopan unionin talousarviossa yleiseurooppalaisten liikenneverkkojen (TEN-T) kehittämiseen osoitetusta määrärahasta. Suomen valtio hakee TEN-T -tukea yhteensä noin 2,235 miljoonaa euroa vuoden 2013 monivuotisen tuen ohjelmasta. Kyse on Helsinki-Riihimäki -rataosan kapasiteetin ja palvelutason parantamishankkeiden suunnittelusta. Suomen valtio on Liikenneviraston kautta myös mukana kahdessa muun valtion vetämässä hankkeessa, joissa monivuotisesta ohjelmasta haettavan tuen Suomen osuus on yhteensä 1,623 miljoonaa euroa. Kyse on älyliikenteen palveluiden kehittämisestä. Lisäksi Suomesta tukea hakee valtion lisäksi myös muiden toimijoiden hankkeet. (LVM ylitarkastaja Leena Sirkjärvi 0295 342 402)

Vuoden 2013 talousarvion momentin 32.01.29 (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) määrärahan ylittäminen 4 300 000 eurolla. Ministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenoihin on vuonna 2013 budjetoitu 81 692 000 euroa. Maksatusten tarkkaa määrää on vaikea arvioida ennakolta, koska momenttia käyttävät useat tilivirastot. Koko vuoden määrärahan käyttö pystytään toteamaan useista momentin käyttäjistä johtuen vasta jälkikäteen. (TEM talousjohtaja Mika Niemelä 0295 062 135)

 
Sivun alkuun