Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raha-asiainvaliokunnan istunto 8.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
8.10.2014 9.17
Tiedote 429/2014

Luettelossa ovat raha-asiainvaliokunnan ministeriöille puoltamat julkiset asiat. Raha-asiainvaliokunnan valtioneuvostolle puoltamista asioista tiedotetaan valtioneuvoston istunnon jälkeen.

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.10.2014 seuraavia asioita:

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärien vahvistaminen. Vuodelle 2015 vahvistetaan maksettavaksi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) valtion talousarvion momentilta 33.80.50 (Valtion korvaus maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen hallintomenoihin): 1. Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin 14 045 000 euroa ja 2. Turkistuottajien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin 182 000 euroa. (STM hallitussihteeri Annika Parsons 0295 163 596)

Vuoden 2014 peruspäivärahan arviomäärärahan ylittäminen 10 000 000 eurolla. Kansaneläkelaitokselta saadun selvityksen mukaan korvattavien päivien määrä on lisääntynyt ennakoitua enemmän, johon on vaikuttanut varsinkin työssäoloehdon lyhentyminen 34 viikosta 26 viikkoon. Korvattavien päivien määrän lisääntymisestä johtuen momentille 33.20.51 (Valtion osuus peruspäivärahasta) myönnetty arviomääräraha 244 480 000 euroa ei riitä peruspäivärahan menoihin. (STM ylitarkastaja Jarmo Kukkonen 0295 163 178)

hallitus
Sivun alkuun