Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Valtioneuvoston selonteko kestävän kasvun ohjelmasta valmistui

valtioneuvoston kanslia
4.12.2020 17.15

Marraskuussa hallitus antoi eduskunnalle selonteon kestävän kasvun ohjelmasta. Joulukuussa on arvioitu valmistuvan yli 20 toimenpidettä. Muutama marraskuulle aikataulutetuista toimista siirrettiin joulu- tai tammikuulle.

Suomen kestävän kasvun ohjelma edistää nopeavaikutteista elpymistä sekä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Ehdotetut uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavat tuottavuutta ja talouden kasvukykyä sekä varmistavat yhteiskunnan eheyttä. 

Selonteossa hallitus antaa eduskunnalle mahdollisuuden ottaa kantaa siihen, miten EU:n elpymis-välineen rahoitusta hyödynnettäisiin. Suunnitelmien on oltava valmiina heti vuoden 2021 alussa, jotta voidaan varautua EU:n päätöksenteon etenemiseen ja hyödyntää elpymisvälineen mahdollisuudet nopeasti.

Selonteko on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Tukena on ollut pääministeri Sanna Marinin syyskuussa 2020 asettama koordinaatioryhmä, jossa on mukana useita ministeriöitä. Selonteon valmisteluvaiheessa on käyty tiivistä vuoropuhelua maakunnallisten toimijoiden, kuntien, elinkeinoelämän sekä tiedeyhteisön kanssa. 

Sivun alkuun