Hyppää sisältöön

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 14.3.2024

valtioneuvoston kanslia
Julkaisuajankohta 13.3.2024 15.13
Tiedote 108/2024

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. 0295 160 300
- Valtioneuvoston yhteinen toiminta ja hankkeet -määrärahan käyttö

Erityisasiantuntija Merja Saaritsa-Lantta, p. 0295 160 270
- Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Neuvotteleva virkamies Sinikka Mustakari, p. 0295 160 159
- Valtioneuvoston kanslian oikeuttaminen valtion puolesta hyväksymään Gasonia Oy:n selvitystilaan asettamisen sekä yhtiön omistamien Gasum Oy:n osakkeiden jakamisen valtiolle pääomanpalautuksena

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Lähetystöneuvos Outi Saarikoski, p. 0295 350 696
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta yhteensovittamis- ja yhteistyötoimenpiteistä edustusta vailla oleville unionin kansalaisille kolmansissa maissa annettavan konsuliviranomaisten suojelun helpottamiseksi annetun direktiivin (EU) 2015/637 ja EU:n tilapäisen matkustusasiakirjan laatimisesta annetun direktiivin (EU) 2019/997 muuttamisesta

Oikeusministeriö

Neuvotteleva virkamies Miia Ljungqvist, p. 0295 150 112
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Bosnia-Hertsegovinan välisen Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Bosnia-Hertsegovinan rikosoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja Libanonin välisen Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) ja Libanonin rikosoikeudellisesta yhteistyöstä vastaavien toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

Erityisasiantuntija Tiia Viitasalo, p. 0295 150 088
- Oikeusministeriön hallitussihteerin (VT 18) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Sisäministeriö

Osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510
- Suojelupoliisin päällikön viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Suvi Neuvonen, p. 0295 530 176
- Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. 0295 330 190
- Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle

Maa- ja metsätalousministeriö

Lainsäädäntöneuvos Teemu Nikula, p. 0295 162 055
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain, metsästyslain 89 §:n ja kalastuslain 99 ja 108 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Yksikön johtaja Mikko Nygård, p. 0295 342 547
- Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusneuvos Joni Komulainen, p. 0295 163 453
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n sekä lastensuojelulain 27 ja 41 §:n muuttamisesta