Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 2.10.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2014 12.09
Tiedote 418/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Edustuston päälliköiden sivuakkreditointeja

Kaija Suvanto, lainsäädäntöneuvos p. 0295 351 159
- Suomen tasavallan hallituksen ja Serbian tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden diplomaattisissa edustustoissa ja konsuliedustustoissa tai kansainvälisissä järjestöissä työskentelevän työntekijän perheenjäsenen ansiotyön tekemisestä; allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Puolustusministeriö

Jukka Juusti, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 140 400
- Maastavientiluvan myöntäminen Patria Land Services Oy:lle

Jari Kajavirta, hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana p. 0295 140 430
- Kenraalien tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtiovarainministeriö

Markus Sovala, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 186
- Valtioneuvoston periaatepäätös - Valtioneuvoston arvio julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevan keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantavasta merkittävästä poikkeamasta sekä arvion johdosta tehtävät toimenpiteet
- Vuoden 2015 alustava talousarviosuunnitelma

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 204/2013 vp; EV 89/2014 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Merja Leinonen, hallitusneuvos p. 0295 330 191
- Valtioneuvoston edustajan määrääminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen
- Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Piritta Sirvio, hallitusneuvos p. 0295 330 336
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2014 vp; EV 88/2014 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Hallituksen esitys laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus loppuvuoden 2013 tulvavahinkojen korvaamisesta
- Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Risto Saari, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 311
- Suomen tasavallan ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen, hallitusneuvos p. 0295 060 100
- Valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön perustaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos p. 0295 163 092
- Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan asettaminen 30.9.2018 päättyväksi toimikaudeksi

Anne Koskela, hallitusneuvos p. 0295 163 384
- Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan asettaminen 1.10.2018 päättyväksi toimikaudeksi

hallitus
Sivun alkuun