Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 20.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.2.2014 13.09
Tiedote 64/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston yleisistunto

Ulkoasiainministeriö

Mika Koskinen, lähetystöneuvos p. 0295 351 434
- Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkojen täyttäminen

Oikeusministeriö

Maaria Rubanin, hallitusneuvos p. 0295 150 140
- Valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta

Sisäministeriö

Marja-Riitta Salokannel, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 304
- Sisäministeriön maahanmuutto-osaston neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Jukka Tukia, ylitarkastaja p. 0295 488 573
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahankeräyslain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Hannele Kerola, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 199
- 1) Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä 2) Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n kumoamisesta 3) Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta 4) Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
- Valtioneuvoston päätös valtion virastoista ja niiden alaisista yksiköistä, joista tehtäviä ja toimintoja siirretään valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettuun palvelukeskukseen (Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori)

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 560
- Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Juha Vanhatalo, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 162 347
- Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tapani Koivumäki, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 722
- Metrologian neuvottelukunnan asettaminen 19.2.2017 päättyväksi toimikaudeksi

Olli Hyvärinen, ylitarkastaja p. 0295 047 006
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 977
- Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta

Outi Kuivasniemi, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 117
- Valtuuskunnan asettaminen YK:n huumausainetoimikunnan (CND) 57. istuntoon Wienissä 13.-21.3.2014

Tiina Muinonen, hallitussihteeri p. 0295 163 185
- Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2015 päättyväksi toimikaudeksi

 
Sivun alkuun