Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 23.1.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
22.1.2014 13.09
Tiedote 23/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen (vaativuustaso 11 B) määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen (sijaisuus)

Oikeusministeriö

Sami Manninen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 318
- Virkavapauden myöntäminen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston rikos- ja prosessioikeuden yksikön lainsäädäntöneuvokselle

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, valtion työmarkkinajohtaja p. 0295 530 031
- Parlamentaarisen komitean asettaminen arvioimaan yhtenäisen valtioneuvoston rakennetta

Salla Kalsi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 422
- Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen

Tuija Taos, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 309
- Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2012 johdosta (EK 29/2013 vp - K 16/2013 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Marja-Riitta Pönkä, hallitusneuvos p. 0295 330 267
- Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos p. 0295 330 079
- Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Anna-Leena Miettinen, neuvotteleva virkamies p. 0295 162 409
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

Työ- ja elinkeinoministeriö

Matti Hietanen, hallitusneuvos p. 0295 060 100
- Valtioneuvoston asetus Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä

Kaisa-Leena Lintilä, aluekehitysjohtaja p. 0295 064 935
- Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) Suomen kumppanuussopimuksen 2014-2020 hyväksyminen
- Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman hyväksyminen

Raija Saastamoinen, työmarkkinaneuvos p. 0295 048 942
- Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen ja työvoimakoulutuksen myöntämisvaltuuden jako vuonna 2014

Timo Meling, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 049 084
- Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pekka Järvinen, hallitusneuvos p. 0295 163 367
- Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Merja Mustonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 116
- Yk:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 52. kokous 11.-21.2.2014 New Yorkissa

Helena Korpinen, hallitussihteeri p. 0295 163 317
- Biotekniikan neuvottelukunnan asettaminen 23.1.2014-31.12.2016 väliseksi toimikaudeksi

Marjo Puputti, ylitarkastaja p. 0295 163 524
- Sosiaali- ja terveysministeriön lakimiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

hallitus
 
Sivun alkuun