Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 27.2.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.2.2014 13.10
Tiedote 76/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkojen täyttäminen
- Edustuston päälliköiden tehtävän päättyminen
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen ja sivuakkreditoinnin peruuttaminen
- Sivuakkreditointi Angolaan

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 351 499
- Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
- Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Oikeusministeriö

Sami Manninen, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 318
- Oikeusministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Lena Andersson, apulaisosastopäällikkö, lainsäädäntöjohtaja p. 0295 150 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n sekä rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta (HE 164/2013 vp; EV 2/2014 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, rikosrekisterilain muuttamisesta sekä rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta (HE 149/2013 vp; EV 194/2013 vp)

Jussi Aaltonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 150 560
- Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

Tuula Kivari, kehittämispäällikkö p. 0295 150 546
- Asiantuntijajäsenen määrääminen Helsingin hallinto-oikeuteen

Puolustusministeriö

Jouko Tuloisela, hallitusneuvos p. 0295 140 412
- Puolustusvoimien romumateriaalin myynti

Juha Sepponen, hallitussihteeri p. 0295 140 414
- Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle

Valtiovarainministeriö

Assi Salminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 560
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 195/2013 vp; EV 6/2014 vp)

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toni Tuomainen, hallitussihteeri p. 0295 330 360
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta (HE 188/2013 vp; EV 3/2014 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eija Maunu, hallitusneuvos p. 0295 342 571
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta

Sini Wirén, ylitarkastaja p. 0295 342 532
- Toimilupapäätös digitaaliseen maanpäälliseen televisioverkkoon myönnetyn ohjelmistotoimiluvan muuttamisesta
- Toimilupapäätös digitaaliseen maanpäälliseen televisioverkkoon myönnetyn ohjelmistotoimiluvan muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jukka Mäkitalo, kehitysjohtaja p. 0295 062 131
- Maakunnan kehittämisrahan alueellinen jako 2014

Anne Rothovius, neuvotteleva virkamies p. 0295 063 532
- Geologian tutkimuskeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.3.2014 - 28.2.2017

Sosiaali- ja terveysministeriö

Ismo Tuominen, hallitusneuvos p. 0295 163 341
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta (HE 70/2013 vp; EV 198/2013 vp)

Ympäristöministeriö

Sara Viljanen, hallitussihteeri p. 0400 399 089
- Valtuuskunnan asettaminen Itämeren suojelukomission 35. vuosikokoukseen 5.-6.3.2014 Helsingissä

 
Sivun alkuun