Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 6.3.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 5.3.2014 13.13
Tiedote 86/2014

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Valtioneuvoston kanslia

Olli-Pekka Heinonen, valtiosihteeri p. 0295 160 280
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ulkoasiainministeriö

Vesa Lehtonen, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 439
- Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Mikko Kinnunen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 820
- Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR RCA)

Oikeusministeriö

Tiina Astola, kansliapäällikkö p. 0295 150 168
- Eduskunnan kirjelmä (2/2014 vp) eduskunnan oikeusasiamiehen vuonna 2012 toiminnastaan antaman kertomuksen johdosta

Ulla Westermarck, hallitussihteeri p. 0295 150 460
- Ahvenanmaan maakunnan taloutta koskevia asioita käsittelevän valtioneuvoston esittelijän määrääminen.

Sisäministeriö

Päivi Nerg, kansliapäällikkö p. 0295 418 803
- Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi terrorismintorjunnan strategiaksi 2014-2017

Puolustusministeriö

Jukka Juusti, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 140 400
- Puolustusvoimain komentajan viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2012 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 94/2013 vp; EV 4/2014 vp)

Jaakko Weuro, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 302
- Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Harri Pursiainen, kansliapäällikkö p. 0295 342 389
- Liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Seija Miettinen-Bellevergue, liikenneneuvos, johtava asiantuntija p. 0295 342 563
- Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Norjan kuningaskunnan välisen satelliittinavigointia koskevan yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Kari Saari, liikenneneuvos, johtava asiantuntija p. 0295 342 557
- Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 55 §:n muuttamisesta
- Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
- 1) Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta 2) Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 3) Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Laura Aho, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 009
- Jäänmurtoavustusta koskevasta yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta Itämerellä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Olli Hyvärinen, ylitarkastaja p. 0295 047 006
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti (valtiontukien yleinen ryhmäpoikkeusasetus)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Pia Nissinen, hallitussihteeri p. 0295 163 186
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 050 374 0247
- Valtioneuvoston asetus luonnonsuojelualueiden perustamiseksi eräille Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille
- Valtioneuvoston asetus Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista
- Valtioneuvoston asetus Varsinais-Suomen maakunnan luonnonsuojelualueista

Kirsi Martinkauppi, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 177
- Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

 
Sivun alkuun