Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.8.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
6.8.2014 12.20
Tiedote 304

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Kirsti Narinen, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 714
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Tarja Laitiainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 211
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2014 vp; EV 73/2014 vp)

Sisäministeriö

Erkki Hämäläinen, kansainvälisten asioiden johtaja p. 0295 488 570
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 21/2014 vp; EV 74/2014 vp)

Jukka Tukia, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 573
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain muuttamisesta (HE 6/2014 vp; EV 69/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 038
- Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission 25.6.2014 hyväksymästä esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (budjetti; Euroopan unioni)

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2014 vp; EV 62/2014 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Thorström, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 393
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta (HE29/2014 vp; EV48/2014 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta (HE 50/2014 vp; EV 75/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Susanna Siitonen, hallitusneuvos p. 0295 048 932
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 36/2014 vp; EV 46/2014 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta (HE 51/2014 vp; EV 86/2014 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Kimari, lainsäädäntöneuvos p. 040 014 3866
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (EK 18/2014 vp; KAA 1/2014) b) Siihen liittyvät lausumat

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 050 374 0247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta (HE 37/2014 vp; EV 72/2014 vp)

hallitus
 
Sivun alkuun