Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Valtioneuvoston kanslia kerää kokemuksia valtioneuvosto.fi-sivuston käytöstä ja kehittämistarpeista. Auta kehittämistyössä ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 7.8.2014

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 6.8.2014 12.20
Tiedote 304

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

 

Ulkoasiainministeriö

Kirsti Narinen, ulkoasiainneuvos p. 0295 350 714
- Virkavapauden myöntäminen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvokselle
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Tarja Laitiainen, ulkoasiainneuvos p. 0295 351 211
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 67/2014 vp; EV 73/2014 vp)

Sisäministeriö

Erkki Hämäläinen, kansainvälisten asioiden johtaja p. 0295 488 570
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 21/2014 vp; EV 74/2014 vp)

Jukka Tukia, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 573
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rahankeräyslain muuttamisesta (HE 6/2014 vp; EV 69/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Puolustusministeriö

Janne Torvinen, ylitarkastaja, esittelijä p. 0295 140 433
- Tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Valtiovarainministeriö

Helena Tarkka, hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja p. 0295 530 141
- Valtiovarainministeriön ICT-johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Armi Liinamaa, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 038
- Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle komission 25.6.2014 hyväksymästä esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (budjetti; Euroopan unioni)

Miki Kuusinen, vanhempi hallitussihteeri p. 0295 530 339
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2014 vp; EV 62/2014 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Pekka Kemppainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 456
- Valtioneuvoston asetus kansainvälisten vesistöjen muuhun kuin liikennekäyttöön sovellettavista säännöistä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Elina Thorström, neuvotteleva virkamies p. 0295 342 393
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä postilain muuttamisesta (HE29/2014 vp; EV48/2014 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Arto Rajala, hallitusneuvos p. 0295 064 828
- a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain 1 ja 4 §:n sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta (HE 50/2014 vp; EV 75/2014 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

Susanna Siitonen, hallitusneuvos p. 0295 048 932
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaalain muuttamisesta (HE 36/2014 vp; EV 46/2014 vp)
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merimiesten vuosilomalain 9 §:n muuttamisesta (HE 51/2014 vp; EV 86/2014 vp)

Ympäristöministeriö

Riitta Kimari, lainsäädäntöneuvos p. 040 014 3866
- a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (EK 18/2014 vp; KAA 1/2014) b) Siihen liittyvät lausumat

Heikki Korpelainen, lainsäädäntöneuvos p. 050 374 0247
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta (HE 37/2014 vp; EV 72/2014 vp)

 
Sivun alkuun