Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Valtioneuvoston yleisistunto 26.9.2014

Valtioneuvoston viestintäosasto
26.9.2014 8.35
Tiedote 408/2014

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

 

Valtioneuvosto teki 26.9.2014 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden työnjako ministeriöissä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa.
Pääministeri Stubbin, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan ja kehitysministeri Paateron välinen työnjako valtioneuvoston kansliassa:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee valtioneuvoston EU-asioiden osastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita.
Kehitysministeri Paatero käsittelee omistajaohjausosastolle kuuluvat asiat.
Pääministeri Stubb käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomiojan, eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan ja kehitysministeri Paateron välinen työnjako ulkoasiainministeriössä:
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee lähialueyhteistyötä koskevat asiat, kauppapolitiikkaa koskevat asiat ja pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat.
Kehitysministeri Paatero käsittelee kehitysyhteistyötä koskevat asiat.
Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien maakuvatyötä koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Rinteen, liikenne- ja kuntaministeri Risikon, sisäministeri Räsäsen ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakan välinen työnjako valtiovarainministeriössä:
Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee kunta- ja aluehallinto-osastolle, henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosastolle sekä julkisen hallinnon ICT-toiminnolle sekä valtiovarain controller -toiminnolle kuuluvat asiat sekä tilastotointa koskevat asiat.
Sisäministeri Räsänen käsittelee tulliasiat.
Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Toivakka käsittelee EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Rinne käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Opetus- ja viestintäministeri Kiurun, kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen, puolustusministeri Haglundin ja sisäministeri Räsäsen välinen työnjako opetus- ja kulttuuriministeriössä:
Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolle, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolle ja kansainvälisten asiain sihteeristölle kuuluvat asiat liikuntaa koskevia asioita lukuun ottamatta. Kulttuuri- ja asuntoministeri käsittelee hallintoyksikölle kuuluvat omistajaohjausasiat Veikkaus Oy:n osalta.
Puolustusministeri Haglund käsittelee liikuntaa koskevat asiat.
Sisäministeri Räsänen käsittelee kirkollisasiat.
Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee muut opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Liikenne- ja kuntaministeri Risikon ja opetus- ja viestintäministeri Kiurun välinen työnjako liikenne- ja viestintäministeriössä:
Opetus- ja viestintäministeri Kiuru käsittelee viestintäpolitiikan osastolle kuuluvat asiat.
Liikenne- ja kuntaministeri Risikko käsittelee muut liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuoren ja työministeri Ihalaisen välinen työnjako työ- ja elinkeinoministeriössä:
Työministeri Ihalainen käsittelee tieto-osastolle, työllisyys- ja yrittäjyysosastolle sekä työelämä- ja markkinaosastolle kuuluvat asiat.
Elinkeinoministeri Vapaavuori käsittelee muut työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Rädyn ja peruspalveluministeri Huovisen välinen työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä:
Peruspalveluministeri Huovinen käsittelee sosiaali- ja terveyspalveluosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osastolle kuuluvat asiat samoin kuin tasa-arvoasiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Räty käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Ympäristöministeri Grahn-Laasosen ja kulttuuri- ja asuntoministeri Viitasen välinen työnjako ympäristöministeriössä:
Kulttuuri- ja asuntoministeri Viitanen käsittelee asunto- ja rakennusasiat sekä kaavoituksen.
Ympäristöministeri Grahn-Laasonen käsittelee muut ympäristöministeriön toimialaan kuuluvat asiat mukaan lukien ilmastopaneelille kuuluvat asiat ja ilmastolain valmistelu. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös määrätä ministereiden sijaisuudet. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

Päätös vahvistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan, EU-ministerivaliokunnan, raha-asiainvaliokunnan ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokoonpanot. Kokoonpanot ovat seuraavat: ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Alexander Stubb; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, sisäministeri Päivi Räsänen, puolustusministeri Carl Haglund ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka;
EU-ministerivaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Alexander Stubb; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Rinne, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, sisäministeri Päivi Räsänen, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru, peruspalveluministeri Susanna Huovinen, maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka;
raha-asiainvaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Alexander Stubb; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Rinne, liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, sisäministeri Päivi Räsänen, työministeri Lauri Ihalainen, peruspalveluministeri Susanna Huovinen, puolustusministeri Carl Haglund, kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen ja eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka;
talouspoliittinen ministerivaliokunta: puheenjohtaja: pääministeri Alexander Stubb; jäsenet: valtiovarainministeri Antti Rinne, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, sisäministeri Päivi Räsänen, työministeri Lauri Ihalainen ja puolustusministeri Carl Haglund. (VNK alivaltiosihteeri Timo Lankinen 0295 160 300)

hallitus
Sivun alkuun