Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Vitt viâlt korona tuâsttmõʹšše – muuʹšt täid!

Riikksuåvtõõzz kanslia 24.11.2020 9.36

Što koronavueʹǩǩ ij huânnʼneʹčče, taarbšep õhttsaž tååimaid. Ââʹnnep huõl kueiʹmsteen, altteep jiijjsteen.  

Valdiasuåvtõõzz koontâr de Tiõrvâsvuõđ da pueʹrrjieʹllem stroiʹttel haaʹlee muʹštteed täʹbbe 19. skamm- mannu jåttjeeʹjest “Ââʹnnep huõl kueiʹmsteen, altteep jiijjsteen – liikkõõzzin oummid pueʹrest viiđ viâlt   muʹšttemvuâkkõõzzâst koronapâššnummši leävvnummuž cõggmõʹšše.  
 
Muuʹšt täid vitt viâlt korona vuâstta
 
1. Ǥu vuäǯǯak oudldõõzzid, mõõn koronateʹstte da põõžž muđoi doomâst 
2. Ââʹn 1–2 mettar tuõrvvkõõsk
3. Põõzz ǩiõđid, koozz suäjju
4. Ââʹn muâttmaask, tâʹl ǥu jiõk vueiʹt ââʹnned kõõsk  
5. Leäʹmnned koronaleädgg-suåvldõs
 
Liikkõs kuâsttai pueʹtti neäʹttlin televisiost , radiost da sosiaalʼlast mediast. Liikkõõzzâst liâ mieʹldd:
 
presideʹntt Tarja Halonen
Jarmo Koski 
Pelle Miljoona
Michael Monroe
Jussi Ahokas
Roni Back 
Aira Samulin 
Pekka Hyysalo 
Cledos 
Ellinoora 
Sara La Fountain 
Markku Kanerva 
Paula Koivuniemi 
James Nikander 
Marco Bjurström 
Mikko Leppilampi 
Kiti Kokkonen 
Alma 
Virpi Sarasvuo
Niklas Hagman
 
Ceâlaivuõʹtte kollai še nuõrid pravvlum vueʹss, kååʹtt puätt kuâsttjed vuõss-sââʹjest Instagraamest. Kuhttu vueʹzzest liâ seämma saaǥǥ. Nuõri liikkõʹsse lij kåččum mie’ldd veeidas joukk Lääʹdd kõõsksa somevaikkteeʹj, vaikkteeipõõrt, mättʼtõõtti- da nuõrroummiriâšštõõǥǥ de liikkummušpeäʹl organisaatioid. Mieʹldd liâ vuälggam juʹn âlddsin 70 oummud da organisaatio.  
Äjšmâʹttep pukid jueʹǩǩed #5viâlt muʹšttemvuâkkõõzz ooudårra sosiaalʼlast mediast da motivâʹstted piârrjid, taaurõõžžid da âʹlddoummid tåimmjed õõutsââʹjest korona vuâstta persteeʹl kueiʹmsteen.
Lisätietoja kampanjasta löytyy suomiitoimii.fi/5valttia. 
 
Lââʹssteâđaid: valdiasuåvtõõzz saaǥtõsjååʹđteei Päivi Anttikoski, p. 040 536 4821, valdiasuåvtõõzz koontâr de saaǥtõsnaačaʹlniǩ Marko Lähteenmäki, 0295 247 189, THL
 

Sivun alkuun