Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitusohjelman seuranta
Vuonna 2020 valmistui kaikkiaan 51 hallituksen toimintasuunnitelman toimenpidettä, joulukuussa kymmenen

valtioneuvoston kanslia
5.1.2021 10.41

Hallitus linjasi joulukuussa toimista yli 55-vuotiaiden työllisyyden ja työmarkkina-aseman parantamiseksi. Parlamentaarinen ryhmä hyväksyi jatkuvan oppimisen uudistuksen yhteiset linjaukset, ja asuntopoliittinen työryhmä otti kantaa asuntotuotannon tukiin ja asumisen laatuun.

Hallituksen toimintasuunnitelmasta valmistui joulukuussa 10 toimenpidettä. 

Hallituspuolueet linjasivat 17.12. toimista, joilla edistetään yli 55-vuotiaiden työllisyyttä, työssä jaksamista ja työkykyä sekä vahvistetaan osaamista sekä muutosturvaa. Valtiovarainministeriön mukaan toimien yhteisvaikutuksena työllisyyden arvioidaan kasvavan noin 10 300 henkilöllä. Hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen työllisyysvaikutukset. Seuraava osa hallituksen työllisyystoimista päätetään puoliväliriihessä. 

Kansanedustajista koostuva ryhmä hyväksyi 17.12.2020 jatkuvaa oppimista koskevat linjaukset, joilla edistetään työikäisten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus. Koulutus- ja työllisyyspalveluja kehitetään kokonaisuutena, sillä uudistuksella halutaan vastata erityisesti työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisin.

Linjaukset liittyvät oppimiseen osana työelämää, jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmään ja palvelujen saavutettavuuteen. Mahdollisuuksia työn ohessa opiskeluun ja työpaikalla oppimiseen lisätään, ja osaavan työvoiman tarpeen ja tarjonnan kohtaantoa parannetaan. 

Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti työnsä 18.12. ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkoselle. Työryhmä otti kantaa asuntotuotannon tukiin ja asumisen laatuun ja pohti, kuinka turvata hyvä ja kohtuuhintainen asuminen kaikille Suomessa. Työryhmän mukaan nykyisiä hyviä toimintamalleja, kuten valtion tukemaa asuntotuotantoa, tulee jatkaa ja kehittää yli hallituskausien. 

Suomen asuntopolitiikan tila oli tilanneanalyysin ja kuultujen asiantuntijoiden mukaan hyvä. Kuitenkin esimerkiksi asuntomarkkinoiden jakautuminen vaikuttaa suomalaisten asumiseen ja asuntojen hintaan, ja suomalaisten velkaantuminen on lisääntynyt. Erityisesti nuorten omistusasuminen on vähentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Sivun alkuun