Hyppää sisältöön

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta ratkaisu perheväkivaltaa ja lapsen huoltajuutta koskevassa asiassa

Ulkoasiainministeriö
Julkaisuajankohta 6.4.2018 11.40 | Julkaistu suomeksi 12.4.2018 klo 17.20
Tiedote

YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevä komitea teki 5. maaliskuuta 2018 ratkaisunsa perheväkivaltaa ja lapsen huoltajuutta koskevassa valitusasiassa. Ratkaisussa todettiin tapauksessa loukatun YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta tehtyä yleissopimusta.

Tapauksessa oli kyse siitä, olivatko viranomaiset laiminlyöneet valtion huolellisuusvelvoitetta ja ryhtyneet tarvittaviin toimiin suojellakseen valittajaa ja hänen lastaan perheväkivallan vaaralta.

Komitea katsoo, että tehty huoltajuusratkaisu ei sisältänyt juuri lainkaan perusteita huoltajuuden siirtämiselle valittajalta lapsen isälle eikä valittajan kohtaamalle perheväkivallalle ollut annettu enempää merkitystä päätöksentekoprosessissa. Komitean mukaan myöskään isän kykyä vanhempana ei ollut arvioitu huolimatta lukuisista lastensuojeluilmoituksista ja hänen saamasta väkivaltatuomiosta.

Komitea muistuttaa, että lapsen edun ensisijaisuus tulee olla määritelty ja perusteltu lasta koskevissa päätöksissä. Komitea katsoo, että valtio oli laiminlyönyt huolellisuusvelvoitettaan valittajan esittämien väitteiden käsittelyn osalta. Tämä oli vahingoittanut lapsen etua ja valittajan mahdollisuuksia yhdenvertaiseen kohteluun huoltajuusasiassa. Lisäksi komitea katsoo, että viranomaiset olivat soveltaneet stereotyyppistä ja täten syrjivää käsitystä perheväkivallasta.

Komitea suosittelee, että lapsen huoltajuutta koskeva asia käsitellään uudestaan viipymättä. Tässä yhteydessä suositellaan tehtäväksi perusteellinen arvio lapsen isän väkivaltaisuudesta lapsen edun arvioimiseksi. Komitea suosittelee valittajalle asianmukaista korvausta.

Lisäksi komitea antaa suosituksia yleisiksi toimenpiteiksi muun muassa perheväkivallan huomioimisesta lapsen huoltajuutta koskevissa ratkaisuissa.

Kyseessä on YK:n naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean ensimmäinen Suomea koskeva ratkaisu yksilövalitusasiassa. Komitea pyytää Suomea raportoimaan komitealle kuuden kuukauden sisällä niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun johdosta on ryhdytty.

Naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean ratkaisu englanniksi (pdf, 22 sivua, 4656kb)

Lisätietoja: ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikön päällikkö Krista Oinonen, puh. 0295 351 172.

Ulkoministeriön sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]