Tapahtumat ja viikko-ohjelma

Tiedotustilaisuus kansliapäällikkö Hetemäen jälleenrakennustyöryhmän raportin toisesta osasta

Järjestäjä: VNK

Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto; urheilu

Hallituksen tiedotustilaisuus lisätalousarvioesityksestä

Järjestäjä: VNK

 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely

EU-ministerivaliokunta

Kaupunki- ja kulttuuripoliittinen info MAL-sopimuksista keskiviikkona 3.6. klo 10.30

Järjestäjä: LVM, OKM, VNK, YM

Julkistustilaisuus: Arkkipiispa emeritus Mäkisen työryhmä esittää toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronan runtelemassa Suomessa

Järjestäjä: STM, TEM

Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus

Suomen Agenda2030 -maaraportti julkistetaan 3.6. Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -lähetyksessä klo 13-15. Raportissa kerrotaan, miten Suomi on edistynyt kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä Agenda2030 toimeenpanossa. 

Verkkolähetys

 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely
 
Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto
 
Liikenne- ja televiestintäneuvosto

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta torstaina 4.6. klo 10

Järjestäjä: STM

Raha-asiainvaliokunta

Valtioneuvoston yleisistunto

Perusopetuslakiin, ammatillisen koulutuksen lakiin sekä korkeakoululakeihin väliaikaisia muutoksia koronavirustilanteen johdosta – mediainfo to 4.6. n. klo 13.15

Järjestäjä: OKM

 
Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto
 
Liikenne- ja televiestintäneuvosto
 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely

Mediatilaisuus sote-uudistuksen ministerityöryhmän linjauksista perjantaina 5.6. klo 10.30

Järjestäjä: STM

Raha-asiainvaliokunta

Valtioneuvoston yleisistunto
 
Kehitysministereiden videokokous
 
Maatalousministereiden videokokous

///HUOM! TILAISUUS PERUTAAN /// Jokaiselle nuorelle mieluisa harrastus – Suomen mallin luovutustilaisuus 8.6.

Järjestäjä: OKM

Ministeri Skinnarin puhelininfo medialle

Järjestäjä: UM

 
Puhelintiedotustilaisuus 9.6.: Ministeri Vanhanen kertoo EU:n valtiovarainministerien neuvottelun tuloksista

Järjestäjä: VM, UM

 
Valtiovarainministereiden videokokous
 
Kauppaministereiden videokokous
 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely
 
Työllisyydestä ja sosiaalipolitiikasta vastaavien ministereiden videokokous

Kutsu toimituksille: Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelman julkistamistilaisuus

Järjestäjä: UM

TEM kutsuu:Toimialojen tiekartat valmistuvat – tulokset ja jatkotyö -webinaari

Järjestäjä: TEM

Tasavallan presidentin esittely

Valtiovarainministerin vaihdos valtioneuvostossa

Järjestäjä: VNK

Valtioneuvoston yleisistunto

Skype-mediatilaisuus ammatillisen koulutuksen kehittämisestä vuosina 2020-2022

Järjestäjä: OKM

Ehdotukset ministereille: Miten työelämän ja koulutuksen ennakointitarpeisiin vastataan vaikuttavasti?

Järjestäjä: OKM, TEM

Tarvitaanko Suomeen huippu-urheilulakia? − Selvitys luovutetaan ministerille 10. kesäkuuta

Järjestäjä: OKM

 
Euroryhmän videokokous

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta torstaina 11.6. klo 10

Järjestäjä: STM

Hallituksen tiedotustilaisuus

Järjestäjä: VNK

Raha-asiainvaliokunta

Valtioneuvoston yleisistunto

Tasavallan presidentin esittely

EU-ministerivaliokunta
 
Sisämarkkinoista ja teollisuudesta vastaavien ministereiden kokous
 
Terveysministereiden videokokous

Jokaiselle nuorelle mieluisa harrastus – Suomen mallin luovutustilaisuus 12.6.

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston yleisistunto

Sisäministeri Ohisalo kertoo rajaliikenteen rajoitusten tilanteesta Pohjoismaissa (puhelintiedotustilaisuus 12.6.)

Järjestäjä: SM

 
Koheesioministereiden videokokous
 
Energiaministereiden videokokous
 
Ulkoministerien videokokous

Sote-uudistus: hallituksen esitysluonnos lausuntokierrokselle ma 15.6. klo 9

Järjestäjä: STM

Hallituksen tiedotustilaisuus

Järjestäjä: VNK

Valtioneuvoston yleisistunto

Ulkoministeri Haaviston puhelintiedotustilaisuus

Järjestäjä: UM

 
Puolustusministereiden videokokous
 
Eurooppaministerien videokokous

Tiedotustilaisuus taloudellisesta katsauksesta 16.6.

Järjestäjä: VM

Muistutuskutsu

MUISTUTUS: Terrorismirikosten sääntelyn ajanmukaisuutta selvittänyt työryhmä luovuttaa mietintönsä 16.6.

Järjestäjä: OM

Miltä suomen ja ruotsin kielten tulevaisuus näyttää Suomessa?

Järjestäjä: OM

Eurooppaministeri Tuppuraisen mediatapaaminen 16.6.

Järjestäjä: VNK

EU-ministerivaliokunta
 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely

Raha-asiainvaliokunta

Valtioneuvoston yleisistunto

Taustatilaisuus Eurooppa-neuvoston videokokouksesta

Järjestäjä: VNK

Hallituksen tiedotustilaisuus tänään keskiviikkona n. klo 19.00

Järjestäjä: VNK

 
Itäisen kumppanuuden huippukokous

Skype-mediatilaisuus opinto-ohjauksen vahvistamisesta ja oppivelvollisuuden uudistuksen etenemisestä

Järjestäjä: OKM

Skype-mediatilaisuus korkeakoulujen vuoden 2020 lisäaloituspaikoista

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston yleisistunto
 
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous
 
Opetusministerien videokokous
 
Ympäristöministerien videokokous
 
EU-ministerivaliokunnan kirjallinen menettely

Raha-asiainvaliokunta

Valtioneuvoston yleisistunto

EU-ministerivaliokunta

EU-ministerivaliokunta

Skype-info korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyön käynnistymisestä

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston yleisistunto

Puhelintiedotustilaisuus 26.6.: Sisäministeri Ohisalo kertoo rajaliikenteen rajoituksista sekä mahdolliseen toiseen aaltoon varautumisesta Pohjoismaissa

Tasavallan presidentin esittely

Valtioneuvoston yleisistunto
 
Maatalous- ja kalastusministerien videokokous
 
Maatalous- ja kalastusneuvosto
 
Maatalous- ja kalastusneuvosto

Sote-uudistus: alueellisen valmistelun valtionavustukset

Järjestäjä: STM