Arviointineuvosto: Esitys tuomioistuinvirastosta on hyvin valmisteltu, mutta vaikutukset tuomioistuimiin ja niiden asiakkaisiin ovat puutteelliset

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.7.2018 14.49
Uutinen 27/2018
Arviointineuvosto: Esitys tuomioistuinvirastosta on hyvin valmisteltu, mutta vaikutukset tuomioistuimiin ja niiden asiakkaisiin ovat puutteelliset

Hallituksen esitys tuomioistuinvirastosta on huolellisesti valmisteltu kokonaisuus. Vaikutuksia viranomaisille on käsitelty yksityiskohtaisesti ja kattavasti. Sen sijaan viraston perustamisen vaikutukset tuomioistuinten työhön ja asiakkaisiin jäävät epäselviksi.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut tuomioistuinvirastoa koskevaa hallituksen esitysluonnosta. Lainsäädännön arviointineuvosto pitää ansiokkaana, että esitys on huolellisesti valmisteltu. Esimerkiksi lausuntopalaute on asianmukaisesti otettu huomioon. On myönteistä, että asian kansainvälistä taustaa on kuvattu tiiviisti ja havainnollisesti. Esitysluonnoksesta saa hyvän käsityksen lain sisällöstä ja tavoitteista. Viranomaisvaikutuksia on selvitetty kattavasti, ja määrällisiä arvioita on tehty paljon.

Esityksen mukaan tuomioistuinten hallinnollinen työ vähenee ja tuomioistuinlaitos voi siten keskittyä paremmin perustehtäväänsä. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan tuomioistuinviraston perustamisen vaikutuksia tuomioistuimiin pitäisi kuitenkin käsitellä tarkemmin. Esityksestä tulisi käydä ilmi, missä määrin hallinnollinen työ vähenee ja miten tuomioistuimet pystyvät siirtämään resursseja tuomioistuintyöhön.

Kotitaloudet ja yritykset ovat tuomioistuinten suurimmat asiakasryhmät. Arviointineuvosto pitää puutteena, että esityksessä ei ole arvioitu vaikutuksia oikeustapausten käsittelyaikoihin, päätösten laatuun ja määriin tai asiakkaiden kustannuksiin.

Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta korjataan lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 4.7.2018

Tilaa arviointineuvoston uutiset ja tiedotteet sähköpostiisi