Arviointineuvosto: liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämisen vaikutuksia asiakkaille tulisi selvittää tarkemmin

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.1.2018 13.14
Uutinen 1/2018
Arviointineuvosto: liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan yhdistämisen vaikutuksia asiakkaille tulisi selvittää tarkemmin

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnosta laiksi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnasta tulisi täydentää esittämällä tarkempi kuvaus uudistuksella aikaansaatavasta toiminnan tehostumisesta. Lisäksi uudistuksesta asiakkaille koituvaa hyötyä tulisi arvioida tarkemmin.

Lakiesitysluonnoksen keskeinen tavoite on liikenne- ja potilasvahinkolautakuntien toiminnan tehostaminen. Nykyisin erillisinä toimivat lautakunnat yhdistettäisiin ja päällekkäisiä toimintoja karsittaisiin, minkä arvioidaan tehostavan toimintaa. Uudistuksessa lisättäisiin lautakunnan jäsenten ja varajäsenten määrää.

Lakiesitysluonnoksesta ilmenevät tyydyttävästi lainsäädännön nykytila, esityksen tavoitteet ja keskeiset kohderyhmät. Esitysluonnoksesta saa myös kuvan ehdotettavien toimenpiteiden keskeistä vaikutusmekanismeista ja -kanavista.

Arviointineuvoston näkemys on, että esitysluonnoksessa ehdotettavilla toimenpiteillä on vaikutuksia paitsi liikenne- ja potilasvahinkolautakunnalle, myös asiakkaille eli vakuutetuille ja vahingon kärsineille sekä potilas- ja liikennevakuutusalan julkisille ja yksityisille toimijoille. Esitysluonnoksen vaikutusarvioita tulisikin täydentää erityisesti asiakkaiden näkökulmasta.

Määrälliset arviot uudistuksen tehostamispotentiaalista, toiminnan laajentamisesta ja siirtymävaiheen kustannuksista tulisi koota yhteen ja esittää ne taulukkomuodossa esimerkiksi vaikutusarvio-osan lopussa. Nykytilan kuvausta tulisi täydentää tiiviillä esityksellä potilas- ja liikennevahinkovakuutusjärjestelmän kokonaisuudesta ja vahinkolautakuntien roolista koko järjestelmässä.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia

Arviointineuvoston lausunto 10.1.2018