Arviointineuvosto: Liikenteen palveluja koskevan esityksen vaikutusarvioinneissa vielä täydennettävää

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.8.2017 13.16
Uutinen 41/2017
Arviointineuvosto: Liikenteen palveluja koskevan esityksen vaikutusarvioinneissa vielä täydennettävää

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen vaikutusten arviointi painottuu uudistuksen hyötyihin, jolloin muun muassa tiedon avaamiseen liittyvät mahdolliset ongelmat ja riskit ovat jääneet arvioinnissa vähemmälle huomiolle. Esitysluonnoksen vaikutuksia kansalaisten ja yritysten tietosuojaan tulisi käsitellä tarkemmin. Arviointineuvosto toteaa kuitenkin, että esitysluonnoksessa on panostettu taloudellisten vaikutusten selvittämiseen.

Lakiesitysluonnos on osa laajempaa liikenteen palveluja koskevaa uudistusta. Arviointineuvosto katsoo, että koko uudistuksen yhteisvaikutusten arvioinnin kannalta on tärkeää, että samaan uudistukseen liittyvät erilliset esitysluonnokset on arvioitu mahdollisimman yhdenmukaisesti. 

Esitysluonnoksessa esitetyistä määrällisistä arvioista tulisi esittää esimerkiksi taulukkomuotoinen tai vastaava yhteenveto. Lisäksi arvioita eri tahojen kokemista hyödyistä ja kustannuksista sekä vaikutusten keskinäisriippuvuuksista tulisi vielä täsmentää.

Ministeriö arvioi, että lakiesitysluonnos voisi tuoda yrityksille lisää liiketoimintamahdollisuuksia ja vähentää hallinnollista taakkaa. Arvioita vaikutuksista erikokoisiin yrityksiin ei kuitenkaan esitetä. Esitysluonnosta tulisi täydentää tältä osin.

Arviointineuvosto katsoo, että kyseessä on merkittävä uudistus, jonka vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti myös jälkikäteen. Esitysluonnoksessa tulisi esittää kuvaus ja suunnitelma uudistuksen vaikutusten seurannasta ja vaikutusten jälkiarvioinnista.

Arviointineuvoston lausunto 8.8.2017

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. +358 400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia.