Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-johtajat edistivät elvytyssuunnitelmaa koronaviruskriisistä

Valtioneuvoston viestintäosasto 23.4.2020 21.33
Tiedote

Eurooppa-neuvoston jäsenet käsittelivät neljännessä videokokouksessaan torstaina 23. huhtikuuta koordinoitua ulospääsystrategiaa koronakriisistä sekä kattavaa talouden elvytyssuunnitelmaa. Tarkoituksena on torjua koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia, turvata kaikkien eurooppalaisten hyvinvointi ja vauhdittaa EU vahvaan, kestävään ja osallistavaan kasvuun.

Suomi suhtautuu avoimesti ja rakentavasti keskusteluun valmisteltavasta toipumissuunnitelmasta, jonka yksi keskeinen osa olisi uusi, väliaikainen talouden elpymisrahasto. Toipumiseen haetaan taloudellisia resursseja myös EU:n tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Komissio on esittämässä muutoksia aiemmin neuvotteluissa olleeseen esitykseen rahoituskehykseksi eli EU:n pitkäaikaiseksi budjetiksi vuosille 2021 - 2027. Eurooppa-neuvosto antoi komission tehtäväksi jatkaa työtä täsmällisen ehdotuksen valmistamiseksi rahoituskehyksistä ja elpymisrahastosta.

”Elpymisrahaston rahoituksen tulisi kohdistua parhaalla mahdollisella tavalla taloutta elvyttäviin ja uudistaviin toimiin. Esimerkiksi investoiminen vihreään kasvuun, digitalisaatioon sekä tutkimukseen ja innovaatioihin parantaisivat Euroopan kilpailukykyä ja loisivat uusia työpaikkoja”, pääministeri Sanna Marin sanoi.

EU-maiden johtajat käsittelivät myös laajennetun euroryhmän 9. huhtikuuta sopimaa raporttia Euroopan vakausmekanismin (EVM:n), Euroopan investointipankin ja komission ehdottoman SURE-työmarkkinatukivälineen osalta. EU-johtajat pitävät tärkeänä, että näitä välineitä koskeva valmistelutyö etenee nopeasti ja ne saataisiin käytettäväksi kesäkuun alkuun mennessä.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Matti Niemi p. 045 679 1717, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia