Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-maiden johtajat keskustelivat koronaviruksen leviämistä rajoittavista toimista

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.3.2020 21.19
Tiedote 146/2020
Kuva: EU

Pääministeri Sanna Marin on keskustellut yhdessä muiden Eurooppa-neuvoston jäsenten ja Euroopan Keskuspankin pääjohtajan kanssa 17. maaliskuuta videoneuvottelussa toimista, joilla jäsenvaltiot rajoittavat koronaviruksen leviämistä ja lievittävät sen aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia. Keskustelussa painotettiin, että jäsenvaltioiden on koordinoitava rajojen yli liikkumista rajoittavat toimensa niin, että tavaroiden, mukaan lukien terveydenhuollon varusteiden ja -laitteiden kuljetukset sisämarkkinoilla eivät häiriinny.

Keskustelussa tuettiin esityksiä ei-välttämättömän matkustamisen rajoittamista unionin ulkorajoilla. EU-maat pyrkivät myös tarvittaessa tukemaan toisiaan kansalaistensa kotiuttamisessa.

EU-johtajat ilmaisivat huolensa koronakriisin taloudellisista vaikutuksista ja antoivat tukensa niiden aloitteiden jatkokäsittelylle, joita komissio on tehnyt yritysten toiminnan tukemiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi. Esimerkiksi Euroopan investointipankin takauksen kautta on tarkoitus tukea eurooppalaisia pk-yrityksiä ja pieniä midcap-yrityksiä. EU-johtajat pitivät tärkeänä komission esitystä koheesiovarojen kohdentamisesta epidemian vaikutusten lieventämiseen. EU-maiden valtiovarainministerit jatkavat taloudellista tukea koskevien asioiden käsittelyä.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, valtioneuvoston kanslia