EU-ministerivaliokunnassa EU-puheenjohtajuuden välikatselmus

Valtioneuvoston viestintäosasto 5.9.2019 11.13
Tiedote 435/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan torstaina 5. syyskuuta Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyviä asioita sekä Suomelle tärkeiden kysymysten huomioimista marraskuussa työnsä aloittavan Euroopan komission työohjelmassa.

EU-ministerivaliokunta totesi, että Suomi on tähän mennessä vienyt onnistuneesti eteenpäin EU-puheenjohtajakautensa painopisteitä, joita ovat yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti eheämpi unioni, EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana sekä kansalaisten kokonaisturvallisuuden vahvistaminen. Puheenjohtajamaana Suomi on aloittanut myös Eurooppa-neuvoston kesäkuussa hyväksymän viisivuotisen strategisen ohjelman jalkauttamisen neuvoston työhön. Pääministeri Rinne raportoi strategisen ohjelman toimeenpanosta lokakuun Eurooppa-neuvostossa.

Ministerivaliokunta käsitteli myös siitä, miten ministerit solmivat toimivat yhteydet komissaariehdokkaisiin puheenjohtajakauden edetessä ja mitä asioita tuodaan esiin tulevalle Euroopan komissiolle tämän valmistellessa työohjelmaansa.

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös Helsingissä 13. – 14. syyskuuta järjestettävän epävirallisen valtiovarainministerien kokouksen asioita. Kokouksessa valtiovarainministerit keskustelevat ensimmäistä kertaa hybridiuhkien torjunnasta. Suomen tavoitteena on näin lisätä tietoisuutta hybridiuhista rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta ja tunnistaa keskeisiä toimia jatkotyöskentelyä varten. Suomen aloitteesta puhutaan myös siitä, miten ilmastonmuutoksen vastaisia toimia voidaan viedä eteenpäin valtiovarainministerien kannalta relevanteilla politiikka-alueilla. Lisäksi kokouksessa on esillä päämarkkinaunionin kehittämistarpeet, EU:n finanssipolitiikan sääntöjen toimivuus sekä Suomen aloitteesta energiaverodirektiivin uudistamis- ja kehittämistarpeet. Euroryhmän (13.9.) asialistalla puolestaan on muun muassa julkisen talouden laatu. 

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös Euroopan komission asetusehdotus, joka koskee uuden, euroalueen lähentymistä ja kilpailukykyä edistävän talousarviovälineen ohjauskehyksen hallintoa. Välineestä on tarkoitus myöntää taloudellista tukea jäsenmaiden rakenneuudistuksille ja investoinneille. Suomen kannan käsittely jatkuu valtioneuvoston yleisistunnossa.

Lisäksi EU-ministerivaliokunnassa oli esillä Euroopan komission päätös (28.6.2019), jossa vaaditaan Suomea perimään takaisin valtiontukea Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ltä ja Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä, ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia