Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

EU-ministerivaliokunnassa runsaasti talousasioita

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.10.2019 9.51
Tiedote 500/2019

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 4. lokakuuta vaikuttamisesta tulevan komission työohjelmaan unionin kilpailupolitiikan osalta sekä euroalueeseen, rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä kysymyksiä. Lisäksi valiokunta linjasi Suomen kantoja kahteen neuvostoon.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan koskien niin kutsutun euroalueen talousarviovälineen jatkovalmistelua. EU-ministerivaliokunta katsoo, että lisärahoituksen perustuminen vapaaehtoiseen hallitusten väliseen sopimukseen on Suomen aiempien linjausten mukaista. Suomi muodostaa lopullisen kantansa osallistumiseen valtiosopimuksella täydennettävään rahoitukseen myöhemmässä vaiheessa. EU-ministerivaliokunta linjasi myös, että erillisten hyvitysjärjestelyiden luominen yksittäisille jäsenmaille tulee ratkaista osana monivuotisen rahoituskehyksen kokonaisuutta. Asia on esillä laajennetussa euroryhmän kokouksessa (9.10.).

Euroryhmän (9.10.) on määrä esittää ministerineuvostolle uutta jäsentä Euroopan keskuspankin johtokuntaan väistyvän Benoît Cœurén tilalle, ja keskustella euron valuuttakurssikehityksestä sekä kasvusta ja työllisyydestä.  Ecofin-neuvostossa (10.10.) keskustellaan eurooppalaisen kehitysrahoituksen tulevaisuudesta sekä terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjunnasta.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston (7. - 8.10.) keskeisenä teemana on unionin strategisen ohjelman toimeenpano, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteuttaminen ja kokonaisturvallisuuden edistäminen. Esillä on myös useita kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjuntaan ja uusiin teknologioihin liittyviä aiheita. Oikeusministerit hyväksyvät neuvotteluohjeen EU:n liittymisestä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Sisäministerit puolestaan jatkavat keskustelua hybridiuhkien torjunnasta ja käyvät periaatekeskustelun oikeistolaisesta väkivaltaisesta ääriliikehdinnästä ja terrorismista sekä hyväksyvät lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskevat päätelmät.

Lisätietoja: pääministerin EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Pilvi-Elina Kupias p. 0295 160 995, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia