FI SV

EU-ministerivaliokunnassa ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, turvapaikkajärjestelmä ja Eurooppa 2020-strategia

Valtioneuvoston viestintäosasto 21.4.2017 9.39
Tiedote 173/2017

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 21. huhtikuuta ylimääräistä Eurooppa-neuvostoa, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistamista sekä Suomen kansallista uudistusohjelmaa liittyen Eurooppa 2020-strategiaan.

EU-ministerivaliokunta täsmensi Suomen kantoja Britannian erosopimusta koskeviin neuvotteluihin.  EU käy eroneuvottelut Britannian kanssa suuntaviivojen pohjalta, jotka hyväksytään ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa 29. huhtikuuta. Yleisten asioiden neuvosto valmistelee asiaa Eurooppa-neuvostoon kokouksessaan 27. huhtikuuta. Erosopimusta koskevissa neuvotteluissa Suomen ensisijaisena tavoitteena on Suomen etujen turvaaminen ja EU:n jäseniksi jäävien 27 maan yhtenäisyyden varmistaminen. Suomelle on tärkeää turvata vastavuoroisesti kansalaisten asema sekä varmistaa, että Britannia vastaa taloudellisista sitoumuksista, jotka se on unionin jäsenenä tehnyt.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen näkemyksiä EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistamiseen liittyvään asetukseen, jossa määritetään muun muassa ketkä voivat saada kansainvälistä suojelua EU-maissa ja millaisia etuuksia heille voidaan myöntää. Tavoitteena on lähentää jäsenmaiden turvapaikkajärjestelmiä, jotta luvaton edelleen liikkuminen jäsenmaasta toiseen vähenisi.

EU-ministerivaliokunta puolsi kansallisen, EU:n asettamaan Eurooppa 2020-strategiaan perustuvan uudistusohjelman vahvistamista ja valmistelun jatkamista. Ohjelmassa kuvataan, mihin toimiin hallitus on ryhtynyt kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten EU:n antamiin julkisen talouden kestävyyttä, työmarkkinoita ja kilpailukykyä koskeviin suosituksiin on reagoitu.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannat seuraaviin neuvostoihin:

  • Yleisten asioiden neuvosto ml. koheesioasiat (25.4.)
  • Epävirallinen ympäristöministerikokous (25.-26.4.)
  • Epävirallinen puolustusministerikokous (26.-27.4.)
  • Epävirallinen ulkoministerikokous (28.4.)

Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on koheesiopolitiikka eli EU:n alueiden välisten sosiaalisten ja taloudellisten erojen kaventaminen. Erityisesti käsitellään koheesiopolitiikan tuomisesta lähemmäksi kansalaisia. Ympäristöministerit keskustelevat ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, valtamerten kestävyydestä sekä merten roskaantumisesta. Puolustusministerikokouksen aiheita ovat pysyvä rakenteellinen yhteistyö, puolustuksen säännöllinen arviointi, komission Euroopan puolustusalan toimintasuunnitelma sekä EU:n taisteluosastot. Epävirallinen ulkoministerikokous keskustelee Turkista, EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian toimeenpanosta, globalisaatiosta sekä ulkoasiainneuvoston työmenetelmistä.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia