Euroopan komissio hakee oikeus- ja finanssialan asiantuntijoita

Valtioneuvoston viestintäosasto 14.6.2019 16.20
Tiedote 311/2019

Haluatko työskennellä EU:n tulevaisuuden hyväksi monikulttuurisessa työympäristössä? Oletko oikeus- tai finanssialan asiantuntija? Euroopan komissio etsii parhaillaan palvelukseensa asiantuntijoita kilpailuoikeuden, finanssioikeuden, talous- ja rahaliittoa koskevan oikeuden, EU:n talousarvioon sovellettavien varainhoitosääntöjen ja eurokolikoiden väärentämisen torjunnan alalla. Työpaikat sijaitsevat Brysselissä, Luxemburgissa tai Strasbourgissa. Kyseessä on niin sanottu korkeamman palkkaluokan kilpailu, jonka aloituspalkka (brutto) on noin 6000 euroa kuukaudessa. EU-palkat ovat EU:n yhteisöveron alaisia eikä niistä makseta kansallista tuloveroa.

Kilpailuoikeuden tehtäviin kuuluu muun muassa markkinatutkimusten sekä oikeudellisten ja taloudellisten analyysien tekeminen ja Euroopan komission oikeudellisen yksikön avustaminen tai edustaminen oikeudenkäynneissä EU:n tuomioistuimissa. Finanssioikeuden tehtäviin kuuluu lainsäädännön laatiminen ja neuvotteleminen sekä sen tarkistaminen, ovatko kansalliset lait unionin oikeuden mukaisia. Talous- ja rahaliittoa koskevan oikeuden alalla osallistutaan lähentymiskertomuksen valmisteluun euroalueeseen liittymisen valmistelujen osalta ja talous- ja rahaliittoa koskeviin keskusteluihin EU:n jäsenyysneuvottelujen yhteydessä.

EU:n talousarvioon sovellettavien varainhoitosääntöjen asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa neuvonnan antaminen komission yksiköille, EU:n toimielimille ja elimille varainhoitoasetuksen täytäntöönpanosta ja tulkinnasta. Eurokolikoiden väärentämisen torjuntaan kuuluu teknisten analyysien tekeminen epäilyttäville kolikoille, eurokolikoiden väärentämiseen liittyvän tiedustelutiedon valmistelu lainvalvontaviranomaisten käyttöön ja euron suojaamista petoksilta ja väärentämiseltä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon helpottaminen.

Hakuedellytyksenä on EU-kansalaisuus ja perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä joko englannin, ranskan, saksan tai italian kielen taito. Lisäksi hakijalla on oltava vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu 6–9 vuoden työkokemus alalta (vaadittu työkokemus riippuu koulutuksesta). Oikeustieteen tutkinto on välttämätön, jos haluat osallistua finanssioikeuteen tai talous- ja rahaliittoa koskevaan oikeuteen liittyvään kilpailuun.

Rekrytointiprosessissa on useita vaiheita. Ensimmäiset osiot ovat tietokoneella tehtäviä, abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä mittaavia kokeita, jotka voi suorittaa kaikilla EU-kielillä kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa kolmansissa maissa. Tietokonetesteissä parhaiten menestyneet hakijat etenevät kilpailun seuraavaan vaiheeseen, joka on pätevyyteen perustuva karsinta (ns. Talent Screener). Talent Screener -osiossa on tärkeää tuoda esille kokemus ja pätevyys haettavalta alalta, koska osio arvostellaan erillisenä.  

Sen parhaiten selvittäneet hakijat saavat kutsun Brysseliin arviointikeskukseen. Tässä viimeisessä vaiheessa tehdään yhden päivän aikana useita tehtäviä suullisista esityksistä ja ryhmäharjoituksista haastatteluihin. Arviointikeskuksen läpäisseet hakijat pääsevät EU:n varallaololuetteloon, jolta työllistytään unionin palvelukseen itseä kiinnostaviin tehtäviin.

Hakuaika on käynnissä ja päättyy 9.7.2019 klo 12 (Brysselin aikaa).

EU etsii myös sopimussuhteisia työntekijöitä muun muassa rahoituksen, tieto- ja viestintäteknologian, viestinnän, poliittisten asioiden ja kääntäjien tehtäviin. Näihin tehtäviin on käynnissä jatkuva haku

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia