Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Eurooppaministeri Tuppurainen yleisten asioiden neuvostoon

Valtioneuvoston viestintäosasto 9.12.2019 19.57
Tiedote 651/2019

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen osallistuu EU:n yleisten asioiden neuvostoon Brysselissä tiistaina 10. joulukuuta. Ministeri Tuppurainen johtaa puhetta neuvoston kokouksessa, jossa pääaiheina ovat joulukuun Eurooppa-neuvoston valmistelu, puheenjohtajavaltio Suomen valmistelema rahoituskehysehdotus ja oikeusvaltioasiat.

Suomi esittelee kokouksessa puheenjohtajana valmistelemansa ”neuvottelulaatikon” eli monivuotisen rahoituskehyksen (2021–2027) sopimusluonnoksen, joka julkistettiin 5. joulukuuta 2019. Esityksellä panostetaan unionin uusiin painopisteisiin kuten ilmastotoimiin, tutkimukseen ja innovointiin sekä muuttoliikkeen hallintaan. Lisäksi esityksellä taataan rahoitus uudistetulle maatalouspolitiikalle ja kasvua tukevalle koheesiopolitiikalle. Eurooppa-neuvosto keskustelee joulukuussa tulevan rahoituskehyksen pääpiirteistä. Tämän jälkeen vetovastuu rahoituskehysneuvotteluista siirtyy Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle. Eurooppa-neuvoston sopuyrityksen ajankohdasta päättää viime kädessä sen puheenjohtaja Charles Michel.

”EU tarvitsee modernin rahoituskehyksen, joka vastaa nykyisiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Suomi on valmistellut rahoituskehysesityksen jäsenvaltioita kuullen ja sopivaa tasapainoa hakien. On löydettävä kompromissi, joka vahvistaa EU:n toimintakykyä kasvattamatta kuitenkaan jäsenvaltioiden maksuosuuksia kohtuuttomasti”, ministeri Tuppurainen sanoo.

Neuvosto valmistelee 12.–13. joulukuuta järjestettävää Eurooppa-neuvoston kokousta käymällä keskustelun sen päätelmäluonnoksesta. Joulukuun Eurooppa-neuvoston pääaiheita ovat ilmastonmuutos ja monivuotinen rahoituskehys.

Kokouksessa pidetään unionin arvojen noudattamista koskeva Unkarin kuuleminen. Kuulemisessa keskitytään kolmeen teemaan, jotka ovat akateeminen vapaus, sananvapaus sekä oikeuslaitoksen ja muiden elinten riippumattomuus ja tuomareiden oikeudet. Neuvosto saa tilannekatsauksen myös Puolan oikeusvaltiotilanteesta.

Ministerit keskustelevat lisäksi neuvoston näkemyksistä komission tulevaan vuoden 2020 työohjelmaan sekä lainsäädäntötyön monivuotiseen ohjelmointiin. Neuvoston puheenjohtajavaltiona Suomi lähettää keskustelun jälkeen komissiolle kirjeitse yhteenvedon neuvoston näkemyksistä.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. Suomen EU-puheenjohtajakaudella (1.7.-31.12.2019) eurooppaministeri Tuppurainen johtaa neuvoston puhetta.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola, p. 0295 160 476 ja erityisavustaja Matti Niemi, p. 045 679 1717, valtioneuvoston kanslia