FI SV

Hae kansainväliselle uralle – EU hakee vero- ja tullialan erityisasiantuntijoita

Valtioneuvoston viestintäosasto 12.10.2018 12.00
Tiedote 472/2019
Hae kansainväliselle uralle – EU hakee vero- ja tullialan erityisasiantuntijoita

Oletko halukas työskentelemään Euroopan tulevaisuuden hyväksi? Euroopan unioni työllistää yli 40 000 henkilöä, joiden joukossa on runsaat tuhat suomalaista kaiken tasoisissa tehtävissä johtajista avustajiin ja eri aloilla tulkeista tuomareihin. Euroopan komissio etsii nyt lahjakkaita ja motivoituneita hallintovirkamiehiä tullin ja verotuksen aloilla.

Uudet virkamiehet otetaan palvelukseen pääasiassa EU:n vero- ja tullipolitiikasta vastaavaan pääosastoon. Verotuksen alalla tehtäviin voi kuulua välittömään ja/tai välilliseen verotukseen liittyvien kysymysten analysointi, sovellettaviin vero- tai valtiontukisääntöihin ja -menettelyihin perustuvien oikeudellisten arvioiden tekeminen, sääntöjen ja menettelyjen vaikutusten arviointi, säädösluonnosten esittäminen ja edellä lueteltuihin aiheisiin liittyvien taloudellisten analyysien laatiminen.

Tullialalla toimivat hallintovirkamiehet voivat muun muassa laatia ja analysoida tullilainsäädäntöä, joka sisältyy unionin tullikoodeksipakettiin ja yhteisön tullitariffiin, vastaaviin täytäntöönpanosäännöksiin sekä muihin keskeisiin sääntöihin tai joka koskee tullin muita osa-alueita, kuten tullivalvontaa ja tullin ja/tai sen tietotekniikkajärjestelmien nykyaikaistamista.

Hakuedellytyksenä on EU-kansalaisuus ja vähintään nelivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta tai vähintään kolmivuotinen korkeakoulututkinto ja sen jälkeen hankittu vähintään seitsemän vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta. Kumpaakin alaa varten edellytetään perusteellista taitoa yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävää englannin tai ranskan kielen taitoa.

Tehtäviä voit hakea EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) sivuilla. Hakuaika on käynnissä ja päättyy 13. marraskuuta 2018 klo 12.00 Brysselin aikaa.

Jatkuvasti on myös käynnissä haku Euroopan unionin sopimussuhteisiin tehtäviin mm. rahoituksen, kasvatuspsykologian, viestinnän, EU-politiikkojen, lain, avustajien ja henkilöstöhallinnon alalla. Avoinna oleviin tehtäviin voit tutustua EPSOn verkkosivuilla.

Lisätietoa:

EU:n vero- ja tullipolitiikan pääosasto
Opas EU-rekrytointikilpailuihin osallistuville
Tietoa rekrytointikilpailusta ja valmennuksesta valtioneuvoston kanslian sivuilla

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia