Regeringen drog upp riktlinjerna för social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformen

Statsrådets kommunikationsavdelning 6.4.2016 10.11
Pressmeddelande 137/2016

Regeringen har utifrån förhandlingarna och det beredande arbetet i ministerarbetsgruppen för reformer enats om närmare riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen. Riktlinjerna styr den lagberedning som gäller strukturreformen inom social- och hälsovården och reformerna i fråga om valfrihet och flerkanalsfinisiering.

Regeringen har också kommit överens om de uppgifter som ska överföras till landskapsförvaltningen.

Regeringen beslutar om innehållet i reformerna i enlighet med dessa riktlinjer när den godkänner utkastet till regeringens proposition för remissbehandling.


​Ytterligare information: Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, SHM och FM, tfn 02951 63012


Bilagor

Regeringens riktlinjer: landskapsförvaltningens uppgifter 5.4.2016
Presentationsgrafik: regeringens riktlinjer för social- och hälsovården samt landskapsförvaltningen 5.4.2016
Riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen 5.4.2016

Anu Vehviläinen Hanna Mäntylä Juha Rehula Petteri Orpo alueuudistus-arkisto reformit regeringen sote-uudistus