Kiinnostaako kansainvälinen ura? – EU:n rekrytointikilpailut jälleen käyntiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 24.5.2019 13.01
Tiedote 263/2019
Nainen ojentaa mappia, jossa on EU:n tähtikuvio

Oletko halukas työskentelemään Euroopan tulevaisuuden hyväksi kansainvälisessä työympäristössä? EU:n toimielimet tarjoavat mahdollisuuden työskennellä aikamme merkittävimpien haasteiden parissa. Unionin palvelukseen haetaan nyt lahjakkaita, korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneita tai jo työelämässä olevia henkilöitä, jotka voivat vastata näihin haasteisiin.

EU-toimielimet rekrytoivat vakituista henkilökuntaa niin sanottujen avoimien kilpailujen kautta. Parhaillaan on käynnissä yleisvirkamieskilpailu. Sen läpäisemällä voi työllistyä pysyvälle EU-uralle, jonka aikana on mahdollista siirtyä tehtävistä toiseen niin toimielinten kuin pääosastojen välillä. Tehtävät liittyvät eri alojen EU-politiikan muotoiluun, toteutukseen ja resurssien hallintaan. Käytännössä tehtävät voivat keskittyä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, muuttoliikkeen hallintaan, terrorismin torjuntaan tai talouskasvun vauhdittamiseen ja työpaikkojen luomiseen. Uudet työntekijät aloittavat uransa Brysselissä tai Luxemburgissa. Muutamia paikkoja on tarjolla myös muualla Euroopassa ja eri puolilla maailmaa.

Hakuedellytyksenä yleisvirkamieskilpailuun on EU-kansalaisuus, korkeakoulututkinto miltä tahansa alalta (kandidaatin tutkinto tai vastaava) ja kahden EU:n virallisen kielen hyvä taito (esimerkiksi suomi/ruotsi ja englanti/ranska/saksa tai muu EU-kieli). Haun ensimmäisessä vaiheessa hakija vahvistaa EU:n henkilöstövalintatoimiston EPSO:n sivuilla hakukelpoisuutensa sekä sen, mitä EU-kieliä hän osaa. Tätä seuraavassa toisessa vaiheessa hakija pääsee valitsemaan kielet eri kokeisiin ja täyttämään loput hakemuksestaan.

Virkamieskilpailuissa on useita arviointivaiheita. Ensimmäiset osiot ovat tietokoneella tehtäviä, abstraktia, kielellistä ja numeerista päättelykykyä ja tilanteenarviointikykyä mittaavia kokeita, jotka voi suorittaa kaikilla EU-kielillä kaikissa jäsenvaltioissa ja useissa kolmansissa maissa. Näissä tietokonetesteissä menestyneet hakijat pääsevät vastaavasti tietokoneella tehtävään ns. postikoritestiin (E-tray), jossa simuloidaan todellisia työtilanteita kuvitteellisten sähköpostien avulla.

Sen parhaiten selvittäneet hakijat saavat kutsun Brysseliin arviointikeskukseen. Tässä viimeisessä vaiheessa tehdään yhden päivän aikana useita tehtäviä suullisista esityksistä ja ryhmäharjoituksista haastatteluihin. Arviointikeskuksen läpäisseet hakijat pääsevät EU:n varallaololistalle, jolta työllistytään unionin palvelukseen itseä kiinnostaviin tehtäviin.

Hakuaika alkaa 23.5.2019 ja päättyy 25.6.2019 klo 12 (Brysselin aikaa).

EU etsii myös sopimussuhteisia työntekijöitä muun muassa rahoituksen, tieto- ja viestintäteknologian, viestinnän, poliittisten asioiden ja kääntäjien tehtäviin. Näihin tehtäviin on käynnissä jatkuva haku

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia