Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena

Valtioneuvoston viestintäosasto 16.1.2018 15.17
Uutinen 3/2017
Liikennealan kansallinen kasvuohjelma vuoden ensimmäisen ekosysteemifoorumin aiheena

Miten liikennealalle luodaan sellaiset yritysvetoista kasvua tuovat ja yhteiskunnallisista tavoitteista huolehtivat pelisäännöt, joihin kaikki toimijat voivat sitoutua? Kuinka mahdollistetaan saumattomat julkisten ja yksityisten operaattoreiden tuottamat, eri liikkumismuotoja hyödyntävät ovelta ovelle -matkaketjut? Miten moninaisista autonomisen liikenteen testausalueista kehitetään kansainvälisesti kiinnostava brändi Suomelle?

Muun muassa näihin kysymyksiin liittyviä ratkaisuja pohditaan 17. tammikuuta järjestettävässä vuoden ensimmäisessä hallituksen ekosysteemifoorumissa. Tilaisuuden aiheena on Liikennealan kansallinen kasvuohjelma. Helsingissä järjestettävä tilaisuus on suunnattu erityisesti liikennealan yrityksille ja osaajille sekä julkisen hallinnon työntekijöille. Tilaisuuden avauspuheenvuorot pitävät valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta ja työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Jari Gustafsson.

Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä Suomidigin Periscope-tililtä  17. tammikuuta klo 9.00-9.50 (puheenvuorot) ja 13.00-14.30 (kokoava keskustelu).

Tilaisuuden ohjelma

Keskustelu Twitterissä: #ekosysteemifoorumi

Ratkaisuja liikenteen haasteisiin etsitään neljän teeman kautta

Ekosysteemifoorumin käsittelyyn vietävät haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot valmistellaan aamupäivän aikana työpajan pienryhmissä, joiden teemoina ovat

  • liikennealan pelikirja,
  • liikennepalveluiden markkinakokeilut,
  • liikennealan testbedit sekä
  • taloudelliset ohjausmekanismit ja kestävä liikkuminen.

Pienryhmien tehtävänä on identifioida omasta näkökulmastaan vielä ratkaisua vaille olevia haasteita, jotka ovat toiminnan kehittymisen esteenä. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi lainsäädäntöön, toimivaltaan, yhteistyöhön, rahoitukseen tai toimintatapaan.

Lisätietoja ekosysteemifoorumista

Hallitus päätti puoliväliriihessään ottaa käyttöön uuden toimintamallin, jolla vauhditetaan kansalaisten ja yritysten tarpeita palvelevien ekosysteemien syntymistä ja kehittymistä. Ekosysteemeillä tarkoitetaan toimijoiden verkostoa, jossa yhteistyöllä ja kyvykkyyksiä yhdistämällä luodaan asiakkaille lisäarvoa. Palvelut järjestetään ihmisten elämäntapahtumien ja yritysten liiketoimintatapahtumien ympärille sektorirajat ylittävänä yhteistyönä.

Ekosysteemifoorumin tarkoituksena on edistää yritysten ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille ja yrityksille. Foorumin puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta.

Uusi toimintamalli vauhdittamaan digitalisaatiota (tiedote 28.4.2017)

Toimintamallin käyttöönotto ja sitä tukevan Ekosysteemifoorumin toiminta on käynnistetty aiemmin ratkaisutyöpajoilla, joiden teemoina ovat olleet

  • Terveystiedosta uutta tutkimusta ja liiketoimintaa
  • Älykäs kaupunki kansalaisille ja yrityksille (esimerkkinä Tampere)
  • Kiinni työelämään elinikäisen oppimisen avulla.

Tietopolitiikkateemainen ratkaisutyöpaja järjestetään 26. tammikuuta. Ekosysteemifoorumin jatkoaskelista sovitaan helmikuussa.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Aleksi Kopponen, JulkICT, valtiovarainministeriö, p. 050 592 6457 ja suunnittelija Matti Kuivalainen, hallituksen strategiasihteeristö, valtioneuvoston kanslia, p. 050 406 2075.