Matti Niemi blir Europaministerns specialmedarbetare

Statsrådets kommunikationsavdelning 19.6.2019 16.16
Pressmeddelande 330/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen har utsett politices magister Matti Niemi till sin specialmedarbetare. Niemi övergår till sitt nya uppdrag från Europaparlamentet, där han arbetat som Europaparlamentsledamot Miapetra Kumpula-Natris assistent i frågor som rör industri-, forsknings- och energipolitik.

Tidigare har Niemi arbetat som Antti Rinnes och Jutta Urpilainens specialmedarbetare vid finansministeriet och som lobbykonsult. Niemi har en politices magisterexamen.

Ytterligare information: Matti Niemi, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Tytti Tuppurainen