FI SV EN

Mika Lintilästä elinkeinoministeri

Valtioneuvoston viestintäosasto 29.12.2016 14.41
Tiedote 581/2016

Tasavallan presidentti nimitti torstaina 29. joulukuuta kansanedustaja Mika Lintilän elinkeinoministeriksi. Samalla tasavallan presidentti vapautti Olli Rehnin elinkeinoministerin tehtävästä.

Valtioneuvoston yleisistunnossa 29. joulukuuta päätettiin ministereiden työnjaosta, ministereiden sijaisuuksista sekä ministerivaliokuntien ja talousneuvoston kokoonpanosta. Lisäksi valtioneuvosto päätti lähettää eduskunnalle kirjelmän ministeri Lintilän sidonnaisuuksista. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vannoi istunnon alussa virka- ja tuomarinvalan.

Valtiosihteeri Jari Partanen nimitettiin jatkamaan keskustaministereiden valtiosihteerinä.

Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 029 516 0280, valtioneuvoston kanslia

Ministeri Lintilän henkilötiedot 
Ministereiden työnjako ja sijaisuudet 
Ministerivaliokunnat 
Ministerityöryhmät